Nawigacja

Historia szkoły

                   Po raz pierwszy w Szkole Tysiąclecia nr 10 przy ulicy Jasielskiej dzwonek zabrzmiał 1 września 1964 roku. 29 września odbyła się uroczystość przekazania szkoły. Niejedną i trwałą cegiełkę dołożyli sami mieszkańcy, a w tym, powołany w styczniu 1964 roku, z inicjatywy Zarządu WSM i Rady Osiedla "Rakowiec" - Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Do pełniejszego wyposażenia w urządzenia i pomoce naukowe przyczyniły się różne instytucje, jak: "Społem", Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Centralny "Dom Książki".

 

 

 

 

      

 

       W dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji      Narodowej, w 1973 roku, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Grzegorza Piramowicza i wręczenia sztandaru.

   

 

 

Na parterze wbudowano pamiątkową tablicę z wizerunkiem patrona.

 

 

 

         Początkowo nasza szkoła była siedmioklasowa. Od 1966 roku mieliśmy także klasy ósme. Każdy poziom liczył po kilka oddziałów, a najmłodsi uczęszczali tu do "zerówki". Od 2000 roku, zgodnie z założeniami reformy, szkoła stała się sześcioklasowa. Podczas ważnych uroczystościszkolnych delegacje uczniów składają wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą patrona - autora m.in. Zabaw przyjemnych i pożytecznych oraz Traktatu o powinnościach nauczyciela.

Dyrektorzy szkoły

  • 1964 - 1975 pan Antoni Kaszuba
  • 1976 - 1977 pani Zofia Wiśniewska
  • 1977 - 1991 pan Waldemar Ehrmann
  • 1991 - 2016 pani Irmina Doliwa - Strońska
  • 2016 - pani Kamila Izbińska