Nawigacja

Hanna Czerwińska

 

PROPOZYCJE KONKURSÓW I PRAC DODATKOWYCH DLA KLAS 4 - 7

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Konkurs plastyczny - "Autoportret"

Wykonaj swój autoportret - liczy się kreatwność i pomysłowość.

Technika - dowolna

Format - A4, A3

Termin - 4.06.2018 r.

Każda praca powinna być opisana z tyłu: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek.

Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

******

Konkurs plastyczno-techniczny - „BEZPIECZNI W INTERNECIE”

Uczestnik ma za zadanie wykonać plakat przedstawiający zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu i gier komputerowych.

Techniki wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika, collage.

Format prac: A3

Termin - 22 maja 2018 r.

Każda praca musi być podpisana - imię, nazwisko  i  wiek autora

Proszę nie składać ani nie rolować prac.

Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

*****

Konkurs plastyczny - „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?”

Co Ty chciałabyś/chciałbyś przekazać cennego i wartościowego przyszłym pokoleniom? O czym według Ciebie ludzie powinni zawsze pamiętać, co ocalić od zapomnienia? Czy jest coś, co było wcześniej, co znasz teraz i co mogłoby wpłynąć no to, jak wyglądać będzie życie w przyszłości? Wyobraź sobie, że możesz coś wartościowego przekazać przyszłym pokoleniom... Co można byłoby włożyć do kapsuły czasu tak, by w nienaruszonym stanie mogli to zobaczyć Twoi rówieśnicy za 100 czy 200 lat? 

Techniki: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. 
Format to A3.
Termin – Prace razem z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM należy dostarczyć do 29 maja 2018 r. do p. H. Czerwińskiej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie:
http://europedirect.um.warszawa.pl/

Każda praca powinna być opisana z tyłu: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek.
 

 

***********************************************************************************************************************************************

Konkurs plastyczno-techniczny dla klas 4-7

„Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie”

Przedstaw bezpieczne zachowania wobec różnych zagrożeń.

Techniki – kolaż, rysunek, malarstwo, grafika

Format – A3

Termin – 16.04.2018 r. + zgoda rodzica (wypełniona karta zgłoszenia)

Hanna Czerwińska

*****

Konkurs plastyczny - „Przyszłość spełnionych marzeń”  EDYCJA SPECJALNA: „POLSKIE DROGI” z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - dla klas 4 - 7

Praca powinna nawiązywać do obchodzonego w 2018 roku Stulecia Odzyskania Niepodległości. Zapraszam uczniów do wyrażenia swoich marzeń, refleksji myśli, opinii, związanych z dążeniami Polaków do Niepodległości i ich życiem (dawnym, obecnym, przyszłym) w Niepodległej Polsce.

Format prac:  A3 lub praca przestrzenna (mieszcząca się w sześcianie o boku 30 cm)

Dopuszczalne techniki: farby plakatowe, akwarele, pastele, kolorowe tusze lub ekoliny, collage, papier, glina, metal, sznurek.

Termin - do 16 lutego (piątek) do godz. 12.00

Każda praca powinna być czytelnie opisana z tyłu (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek).

Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

******

„MOJA ZABAWKA” –  Konkurs techniczny dla klas 4 - 7

 

Zadanie polega na wykonaniu według własnego pomysłu ZABAWKI z dowolnych materiałów i z zastosowaniem różnorodnych technik (z wyłączeniem artykułów spożywczych).

 

Termin – 21 marca 2018 r.

KATEGORIA PODSTAWOWA

W tej kategorii nadsyłać można zabawki z ich standardowym przeznaczeniem– służące po prostu zabawie. 

ZABAWKA TERAPEUTYCZNA

Kategoria obejmuje zabawki, które mogą pomóc w radzeniu sobie z problemami szkolnymi, domowymi, życiowymi, a także takie, które pomogą dziecku niepełnosprawnemu lub choremu walczyć z własną słabością czy cierpieniem. Do pracy należy koniecznie dołączyć dodatkowy opis, w jakiej sytuacji i w jaki sposób zabawka może być użyta.

KATEGORIA SPECJALNA: „POLSKIE DROGI”

W związku z obchodzonym w 2018 roku jubileuszem Stulecia Odzyskania Niepodległości, zapraszamy do wykonania zabawki inspirowanej własnym rozumieniem słowa „NIEPODLEGŁOSC”. Pomimo ścisłego związku odzyskania Niepodległości z czynem zbrojnym, nie muszą to być jednak zabawki militarne! Prace mogą też nawiązywać do życia (dawnego, obecnego, przyszłego)w Niepodległej Polsce.

W tej kategorii przewidziane są NAGRODY SPECJALNE, przyznane w ramach projektu „Polskie Drogi”.

 

Prace należy podpisać: imię i nazwisko, wiek, tytuł zabawki

Prace nie będą zwracane – zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem wszelkich praw do niej organizatorowi.

 

UWAGA!

Przypominamy, że zabawka, jako przedmiot użytkowy,  powinna być wykonana solidnie oraz nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.

******

Konkurs techniczny: „Międzykulturowość w 10-tce” dla klas 4-7

Na kartonie A3 narysuj, a następnie wytnij postać człowieka, której wysokość NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 30 cm. Postać tę „ubierz” w:

- strój cygański lub

- tradycyjny strój żydowski, lub

- tradycyjny strój ukraiński.

Stroje należy wykonać z materiałów włókienniczych, odpowiednio je wycinając, układając, marszcząc na postaci.

TERMIN – 28.03.2018 r.

Hanna Czerwińska

*****

Praca dodatkowa z plastyki lub techniki dla klas 4 - 7

Wykonaj piękną bożonarodzeniową kartkę.

Format po złożeniu - A6 lub A5

Technika dowolna płaska

Termin - do 21 XII 2017 r. do godz. 12.00

*****

Praca dodatkowa z techniki dla klas 4 - 7

Wykonaj pięknego, oryginalnego aniołka jako ozdobę choinkową w dowolnej technice. Maksymalna wysokość aniołka to 10 cm

Termin - do 21 grudnia 2017 r.  do godz. 12.00

Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

*****\

Praca dodatkowa z techniki dla klas 4 - 7

Wykonaj pięknego, oryginalnego mikołaja jako ozdobę choinkową w dowolnej technice. Maksymalna wysokość mikołaja to 10 cm

Termin - do 21 grudnia 2017 r.  do godz. 12.00

Prace należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

*****

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”

Przedstaw w formie plastycznej bukiet  dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów kaszubskich

Format: A3

Technika:  dowolna technika płaska

Termin – do 01 XII 2017 r.

Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie, drukowanymi literami, według wzoru:
TYTUŁ/TEMAT PRACY, IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA

Uczniowie klas  4 – 7 składają prace do p. Hanny Czerwińskiej (formularz zgody rodziców u p. H. Czerwińskiej)

"Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem" - konkurs plastyczny - do 23.11.2017 r.

Zaprojektuj według własnego pomysłu maskotkę zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Korei Południowej w 2018 r.

Format - blok techniczny A3

Technika: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż.

 

Praca musi być z tyłu podpisana: imię i nazwisko, klasa, wiek oraz wypełniona zgoda rodzica (formularz zgody rodziców u p. H. Czerwińskiej)

 

*****

„Nadwiślańskie miasta” – konkurs plastyczny – do 25. 10. 2017 r.

Wykonaj pracę plastyczną związaną z historią, zabytkami oraz ciekawostkami miast leżących nad Wisłą.

Format: A3 (blok techniczny)

Techniki: dowolne rysunkowe i malarskie

Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie, drukowanymi literami, według wzoru:
TYTUŁ/TEMAT PRACY, IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA

*****

„WARSZAWO MA…” - konkurs plastyczny - do 18 IX 2017 r.

Praca płaska w formacie A3 (blok techniczny) na jeden z trzech proponowanych tematów:
1. Pocztówka z Powstania Warszawskiego
2. Pocztówka do powstańca
3. Kadry z Powstania Warszawskiego

Technika – techniki płaskie : malarstwo (tempera, akwarele, farby akrylowe, olejne), techniki malarskie mieszane, graffiti, rysunek pastelami, kredkami, ołówkiem, tuszem, grafika, batik, collage


Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie, drukowanymi literami, według wzoru:
TYTUŁ/TEMAT PRACY, IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA