Nawigacja

PROJEKT

„DOBRE WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ”

Kontynuacja projektu „KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA W 10”

termin realizacji projektu :   rok szkolny 2016 - 2017, 2017 - 2018

 

Cele projektu:

 • Przypomnienie uczniom zasad dobrego wychowania - Kodeksu Dobrego Zachowania w 10
 • Uświadomienie uczniom jak należyrozumieć i przestrzegać zasady dobrego wychowania
 • Kształtowanie postaw – empatii, asertywności, współpracy, kreatywności, prezentacji własnych pomysłów, komunikowania się,

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VII.

Termin realizacji: realizacja projektu przewidziana jest na rok szkolny 2016/2017 od 24.10.2016 do 3.02.2017, finał projektu przewidziany jest na  marzec 2017 roku, kontynuacja w roku szkolnym 17/18, tegoroczny finał projektu odbędzie się w kwietniu 2018r.

Formy/metody realizacji projektu:

 • Konkurs plastyczny
 • Praca w zespołach klasowych, w grupach zadaniowych – scenki dramowe, prezentacja multimedialna
 • Apel podsumowujący projekt - prezentacja własnych pomysłów/ wytworów
 • Metody aktywizujące - twórczość literacka/wokalna/plastyczna
 • Ćwiczenia integracyjne
 • Praca komisji konkursowej

 

Zadania:

 • Zajęcia wychowawcze podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-VII
 • Przypomnienie Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania poprzez prezentację na korytarzach szkolnych /parter i I piętro/ graficznej wersji Kodeksu/ pociągu z wagonikami/
 • Zajęcia wychowawcze w świetlicy na temat zasad dobrego wychowania (czytanie literatury, scenki dramowe, pogadanki ),

Podsumowanie - wykonanie prac plastyczno - literackich ilustrujących zasady dobrego wychowania na terenie szkoły, a zwłaszcza w świetlicy szkolnej - Złote myśli „O dobrym wychowaniu na co dzień”

 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez Samorząd Uczniowski
 • Konkurs na scenkę dramową o tematyce zasad dobrego wychowania w klasach IV-VII
 • Konkurs na - wykonanie prac plastyczno - literackich ilustrujących zasady dobrego wychowania na terenie szkoły w klasach I-III - Złote myśli „O dobrym wychowaniu na co dzień”

 

Zakończenie projektu

Prezentacja wyników – prezentacja wyników projektu odbędzie się na Finałowym Apelu podsumowującym cały  projekt – podsumowanie projektu, prezentacja najciekawszych prac i twórczości uczniów, nagrodzenie najaktywniejszych zespołów klasowych oraz wręczenie dyplomów dla najaktywniejszych uczniów.

 

Koordynatorzy projektu

Jolanta Chmura-Hanik

Małgorzata Misiak