Nawigacja

Aktualności

       Zgodnie z zapowiedzią, w czwartek 22.03.2018 r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  warsztatach organizowanych w ramach programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki – czyli SeNS wspierania uzdolnionych. Lekcja odbyła się w  Centrum Nauki „Kopernik”. W warsztatach wzięły udział 24 osoby -  2 lub 3 osobowe reprezentacje każdej z klas IV – VII wraz z opiekunami.

       Celem „lekcji w Koperniku” było przede wszystkim zwiększenie zainteresowania uczniów nauką poprzez osobiste eksperymentowanie na wystawach, a także rozwój kompetencji i postaw (otwartość na nowe doświadczenie, samodzielność podejmowania decyzji, osobiste zaangażowanie, motywacja do działania, współpraca w zespole, formułowanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi).

Lekcje przebiegały według modelu wizyty opracowanego wcześniej przez opiekunów.  Reprezentanci każdej z klas otrzymali wskazówki, według których postępowali. Zadaniem każdej grupy było znalezienie eksponatów z danej kategorii, a następnie wcielenie się w rolę eksperymentatora, który wyjaśni całej grupie na czym polega, jak działa dany eksponat oraz dlaczego tak się dzieje. Wszystkie grupy poradziły sobie z zadaniem świetnie! Dzieci nie pozostawiały żadnych pytań bez odpowiedzi.

         Na koniec grupa miała do wykorzystania czas według swoich zainteresowań. Jedni pozostali na wystawach, aby przyjrzeć się dokładniej jeszcze innym eksponatom, inni odwiedzili „Majsternię”, a  klasy VI i VII zwiedziły wystawę Re: generacja. 

Galeria zdjęć

Marta Jarząbek

Łukasz Stańczak