Nawigacja

            W naszej  szkole w roku 2014/2015  w dwóch klasach piątych realizowany jest przez Stowarzyszenie Q Zmianom projekt „Uczyć się, ale z Pasją”. Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych rozumianych jako zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.

W ramach projektu w szkole odbywają się:

  • warsztaty dla klas piątych pobudzające kreatywność (maj-październik)
  • zajęcia pozalekcyjne „Czy to prawda?” rozwijające zainteresowania uczniów (czerwiec-listopad)

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Stowarzyszenia – www.qzmianom.org