Nawigacja

VII edycja konkursu

Regulamin konkursu „ Z Syrenką w herbie”

 1. Termin: 28 marca 2014r.
 2. Temat: „Teatry Warszawy”

 

 1. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

 

 1. Wykonać płaską pracę plastyczną – afisz przedstawienia lub ilustrację budynku wybranego teatru. Format  A3.

 

 1. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną pod hasłem „ Polecam Ci teatr …” .

 

Prezentacja powinna zawierać:

 • nie więcej niż 10 slajdów,
 • efekty przejścia,
 • animacje,
 • podkład muzyczny,
 • ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,
 • zdjęcia.

 

 1. Zaprezentować samodzielnie napisaną reklamę teatru  (tekst perswazyjny)

 

Tekst zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • zgodność treści z tematem,
 • samodzielność i oryginalność ujęcia,
 • bogactwo środków stylistycznych.

 

Reklamę podczas finału prezentuje autor.

Prosimy, aby autorem prac w każdej kategorii była jedna osoba.

 1. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy o teatrach Warszawy                     

 

(wykaz teatrów zostanie przekazany szkole po przesłaniu karty zgłoszenia)

Uczestnicy powinni wykazać się:

 • podstawowymi wiadomościami na temat teatrów stolicy, charakterystycznych dla nich aktorów, spektakli
 • określeniem ich położenia w mieście (na planie Warszawy),
 • umiejętnością rozpoznawania najważniejszych teatrów oraz wydarzeń z nimi związanych, zarówno historycznych, jak i współczesnych.

 

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z decyzją o wyborze teatru, spośród zaproponowanych przez organizatora faxem 823-41-97 lub pocztą elektroniczną sp10warszawa@gazeta.pl

 

Organizatorzy

 

Harmonogram konkursu „Z Syrenką w herbie”

 

ETAPY

TERMINY

FORMA

I Zgłoszenie udziału i wybór teatru

do 20.12.2013

karta zgłoszeniowa

II Przesłanie przez organizatora zwrotnej informacji  z wykazem teatrów, które będą tematem konkursu wiedzy

do 10.01.2014r.

wykaz teatrów

III Dostarczenie imiennej listy uczestników konkursu wiedzy, autorów prezentacji multimedialnej oraz prac konkursowych

do 14.03.2014 r.

prace, płyty C-D lub inne nośniki pamięci

IV Spotkanie jury, wyłonienie zwycięzców w kategorii plastycznej, multimedialnej, literackiej.

22.03.2014 r.

 

V Finał. Prezentacje dotyczące ulic, recytacje wierszy konkurs wiedzy.

28.03.2014r.

teleturniej, prezentacje,

wręczenie nagród