Nawigacja

 

        Według badań publikowanych przez Bibliotekę Narodową czytelnictwo w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Aby to zmienić należy zacząć pracować z dziećmi i młodzieżą. Ważnym miejscem propagowania czytelnictwa jest szkoła, dlatego od  września 2015 roku w naszej szkole jest wprowadzany projekt „Czy tu, czy tam – czytam”. Jak sama nazwa wskazuje, ma on na celu kształtowanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie „mody na czytanie” zarówno w czasie wolnym jak i podczas szkolnych przerw. Dzięki projektowi wszyscy uczniowie „Dziesiątki” mogą nie tylko poznawać wartościową literaturę, ale również rozwijać swoją wyobraźnię, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz dobrze się bawić. Zadaniem projektu jest również ujawnianie, stymulowanie i rozwijanie uzdolnień uczniów naszej szkoły.

CELE PROJEKTU:

Cel główny: promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

- zapoznawanie uczniów z wybranymi utworami dla dzieci i młodzieży,

- rozwijanie i pobudzanie aktywności dzieci,

- uświadamianie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka,

- wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie wyobraźni,

- rozwijanie kreatywności.

 

Maskotki - bohaterowie książek

         W ramach projektu uczniowie klas piątych pod kierunkiem pani Hanny Czerwińskiej wykonali maskotki przedstawiające bohaterów swoich ulubionych książek.

Galeria zdjęć