Nawigacja

Projekt

termin realizacji projektu: lata 2012 - 2016

Cele:

 1.  Poznanie praw dziecka, oraz wynikających z prawa obowiązków.
 2. Poznanie Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Poznanie zagadnień - Jak interpretować, rozumieć i korzystać ze swoich praw?
 4. Jak przestrzegać praw  innych osób? Jak bronić własnych  praw?
 5. Rozwijanie postaw obywatelskich  i  kompetencji społecznych – empatii, asertywności, współpracy, kreatywności, prezentacji własnych pomysłów, komunikowania się.

 

Termin realizacji:  realizacja  projektu  przewidziana  jest  na trzy kolejne lata  tj. rok szkolny 2012/13, 2013/14, 2015/16,  a finał  projektu  przewidziany  jest na czerwiec 2016 roku.

 

Zagadnienia tematyczne:

Konwencja o Prawach Dziecka

Zawarte w konwencji prawa

Plakat

Prezentacja  multimedialna /komiks

Twórczość  literacka/wokalna

Prezentacja własnych pomysłów/ wytworów

Formy/metody realizacji projektu:

Konkursy plastyczny, literacki

Praca w zespołach klasowych, w grupach zadaniowych

Praca komisji konkursowej

Apel podsumowujący projekt

Metody aktywizujące

Ćwiczenia integracyjne 

 

Etapy projektu

Etap I.  Przygotowanie i rozpoczęcie

Etap II. Realizacja projektu

Etap III. Zakończenie projektu

 

Etap II. Realizacja projektu

 1. Losowanie praw dziecka przez klasy I-VI.
 2. Przygotowanie uczniów klas VI do prowadzenia zajęć w klasach I-III na temat praw dziecka.
 3. Organizacja zajęć dla uczniów klas I-III prowadzonych przez uczniów klas VI.
 4. Przeprowadzenie konkursu plastycznego - plakat symbolizujący wylosowane przez poszczególne klasy prawo; klasy I-VI.
 5. Ekspozycja plakatów na terenie szkoły.
 6. Przeprowadzenie konkursu na prezentację multimedialną – komiks dotyczący wylosowanego przez poszczególne klasy prawa / klasy IV-VI/.
 7. Przeprowadzenie konkursu na wiersz dotyczący wylosowanego przez poszczególne klasy prawa  /klasy I-III/.
 8. Propozycja skomponowania piosenki na temat prawa dziecka /wylosowanego przez poszczególne klasy prawa /chętne klasy I-VI/.
 9. Przekazanie przez wszystkie klasy prac konkursowych komisji oceniającej zrealizowane w ramach projektu zadania.
 10. Rozstrzygnięcie konkursów.
 11. Apel podsumowujący rezultaty działań w ramach projektu– ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych prac, utworów, rozdanie nagród/dyplomów dla zwycięskich klas.

 

 

Etap III. Zakończenie projektu

Prezentacja wyników – prezentacja wyników projektu odbędzie się na Finałowym Apelu podsumowującym cały trzyletni projekt – podsumowanie projektu, prezentacja najciekawszych prac i twórczości uczniów, nagrodzenie najaktywniejszych zespołów klasowych oraz dyplomy indywidualne dla najaktywniejszych uczniów.

FINAŁ PROJEKTU

„Znam swoje prawa – znam prawa innych”

     Dnia 21 czerwca 2016r. odbył się finał projektu „Znam swoje prawa – znam prawa innych”. Uczniowie klas I-VI mieli okazję poznać wyniki swojej trzyletniej pracy na temat "Konwencji o Prawach Dziecka".  Podczas finału uczniowie klas II1, III1, III2, IV2, VI3 przedstawili trzy inscenizacje znanych dziecięcych bajek i w taki niecodzienny sposób przypomnieli niektóre prawa dziecka zawarte w Konwencji.

Podczas finału wszyscy dobrze się bawili . Na zakończenie zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę:

„Dziecka, dziecka             prawa, prawa                   ważna sprawa

dziecka, dziecka               prawa prawa                    to nie zabawa”