Nawigacja

Idea projektu

         Istotą projektu jest odnalezienie i docenienie przez dzieci dziedzictwa kulturowo – historycznego swojej okolicy (osiedla labo dzielnicy). Efektem realizacji projektu ma być przekonanie, że nie tylko dorośli, ale również młodzi, mogą być dumni ze swojej okolicy, znać jej walory oraz wpływać na swoje otoczenie. Projekt zakłada sporą dowolność podejmowanych działań i duży zakres decyzji dzieci oraz współpracę z rodzicami i instytucjami lokalnymi (zadaniem nauczyciela będzie włączenie rodziców do projektu). Wspólna praca rodziców i dzieci ma wzmocnić przekaz edukacyjny podkreślający wagę znajomości dziedzictwo swojej okolicy i wspólne działanie na rzecz społeczności lokalnej.

Cele ogólne projektu:

- zwiększenie wśród dzieci poczucia identyfikacji z miejscem uczenia się i mieszkania

-  zbudowanie wśród dzieci więzi z okolicą poprzez poznanie jej dziedzictwa kulturowego i historycznego

- zachęcenie dzieci do włączania się we wspólne działania

 

Cele szczegółowe w języku uczestników:

- uczennicy i uczniowie poznają i//lub na nowo odkryją elementy kultury i historii okolicy szkoły

- uczennice i uczniowie zrobią mapę okolicy szkoły z zaznaczonymi na niej „skarbami”

- uczennice i uczniowie lepiej poznają dziedzictwo kulturowe i historię okolicy szkoły