Nawigacja

X edycja konkursu

Regulamin konkursu„ Z Syrenką w herbie”

 • 27 kwietnia 2017r.
 • „Wisła - rzeka Warszawy”

 

 • Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

 

 1. Wykonać płaską pracę plastyczną –ilustrację wybranego mostu stolicy. Technika dowolna. Format  A3.

 

 1. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną o (do wyboru): florze, faunie, lewym brzegu, prawym brzegu, mostach Wisły (na odcinku warszawskim)

 

Prezentacja powinna zawierać:

 • nie więcej niż 10 slajdów,
 • efekty przejścia,
 • podkład muzyczny,
 • ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,

 

 1. Zaprezentować samodzielnie napisaną pracę literacką – kilka scen(jeden akt) dramatu (jednoaktówkę lub fragment większej całości), którego akcja rozgrywa się nad Wisłą.

 

Tekst zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • 400–1000 słów (nie liczymy didaskaliów i imion/nazw bohaterów, tylko sam tekst główny),
 • zgodność z rodzajem (tekst główny i tekst poboczny)
 • samodzielność i oryginalność ujęcia,
 • bogactwo środków stylistycznych.

 

Dramat podczas finału prezentuje autor (może wziąć do pomocy koleżanki/kolegów, aby odczytali pracę z podziałem na role).

 

Prosimy, aby autorem prac w każdej kategorii była jedna osoba.

 

 1. Wytypować 3-osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy o Wiśle – rzece Warszawy.                     

Uczestnicy powinni wykazać się:

 • podstawowymi wiadomościami na temat Wisły-rzeki Warszawy, charakterystycznych dla niej miejsc, mostów, fauny, flory, historii, lewego i prawego brzegu,
 • znajomością pochodzenia nazwy,
 • wiedzą o Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w skład którego wchodzi Wisła,
 • podstawową znajomością działań warszawskich związanych z Rokiem Wisły.

 

Organizatorzy