Nawigacja

Stop agresji

Kodeks_dobrego_zachowania_-_prezentacja.ppsx

Przemoc_- prezentacja.ppsx

Harmonogram akcji „STOP AGRESJI” 13 X – 16 XI 2018 r.

13 listopada - pogadanka na godzinie wychowawczej, przypomnienie zasad zachowania, dobrego koleżeństwa, czym jest agresja i przemoc oraz jak na nie reagować. Oglądanie filmiku dotyczącego tolerancji, dyskusja z uczniami dlaczego tolerancja jest tak ważna. Tego dnia każda klasa wykonuje serce -symbol tegorocznej akcji z wpisanym, przyklejonym wyraźnym hasłem piętnującym agresje oraz przemoc. Z serc zostanie zrobiona wystawa.

14 listopada - Dzień przyjaznego powitania i miłego słowa. Dzień , który mamy nadzieję, nie będzie wyjątkiem, a początkiem nowych nawyków- miłego i kulturalnego zwracania się do siebie, uśmiechania się, mówienia sobie miłych rzeczy. Konkursy klasowe - kto na długiej przerwie powie jak największej licznie osób coś miłego.

15 listopada - Zielony dzień- dzień pod hasłem uczymy się relaksu. Uczniowie przychodzą ubrani na zielono, podkreślamy tego dnia jak ważne jest wyciszenie, uspokojenie, spokojne spędzanie przerw. Dzieci z klas I-III tego dnia maja puszczaną muzykę relaksacyjną w klasach (podczas aktywności plastycznych, na przerwach)

16 listopada - Międzynarodowy dzień Tolerancji, dzień pod Hasłem Różnimy się- lubimy się. Dzieci tego dnia przychodzą ubrane, wystylizowane (śmieszne okulary, czapki, nietypowy strój) - uczymy się akceptować różnice między nami, doceniać, że świat dzięki temu jest piękny i kolorowy.

M. Misiak