Nawigacja

Stop agresji

Kodeks_dobrego_zachowania_-_prezentacja.ppsx

Przemoc_- prezentacja.ppsx

Harmonogram akcji „STOP AGRESJI” 23 X – 5 XII 2017 r.

21. 10. 2017 r. - przygotowanie napisów AKCJA „STOP AGRESJI”

do 24. 10. 2017 r.  – pogadanki  wychowawców w klasach I-VII na temat bezpiecznych zachowań na terenie szkoły i poza nią
26. 10. 2017 r. – apele samorządu uczniowskiego dla klas I-III i dla klas IV- VII, przypomnienie, praw i obowiązków ucznia oraz Kodeksu Dobrego Zachowania w „Dziesiątce”
do 27. 10. 2017 r. – przygotowanie plakatów dotyczących tematu akcji „STOP AGRESJI przez wszystkie klasy i dodatkowo przez chętnych uczniów
27.10. 2017 r. – przygotowanie skrzynki pocztowej z napisem „STOP AGRESJI” dla uczniów i rodziców
od 31.10 do 5.12 – obchody Dni Dziesiątkowych  promujących właściwe zachowania

  • 31.10. – Dzień Uśmiechu
  • 7. 11. – Dzień Dobrego Słowa
  • 14.11. – Dzień Przyjaznego Powitania
  • 16.11. – Dzień Sprawiania Przyjemności
  • 21.11. – Dzień Życzliwości i Pozdrowień (akcja ogólnopolska)
  • 23. 11. – Dzień Dobrego Uczynku
  • 28. 11. – Dzień Mówienia: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”
  • 30. 11. – Dzień Mediacji
  • 1.12. –  Dzień Cichego Przyjaciela
  • 5.12.  – Dzień Serca

od 23.10 do 5.12 – samorząd uczniowski opracowuje symbol akcji w wybranym przez uczniów kolorze.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        W  dniach 23.10 - 5.12. społeczność szkoły współorganizowała akcję „STOP AGRESJI”. Naszym celem  było uświadomienie młodzieży z jak różnorodnymi zachowaniami agresywnymi możemy mieć do czynienia, w jaki sposób im przeciwdziałać i jak sobie z nimi radzić. Istotne było także zwiększenie świadomości uczniów na temat norm prawnych regulujących postępowanie w przypadku zachowań agresywnych.

         Na początku przygotowane zostały napisy informujące o akcji, które zwróciły uwagę uczniów i pracowników na problemu agresji we współczesnym społeczeństwie. Następnie 24 października wychowawcy klas I- VII przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią. Ich ważnym aspektem było zwrócenie uwagi na rozpoznawanie emocji towarzyszącym zachowaniom agresywnym. Po uzyskaniu takiej samoświadomości uczniowie mogli poznawać techniki hamowania  i rozładowywania agresji.

         Samorząd uczniowski przygotował i przeprowadził 26 października apele dla klas I-III i IV-VII, których celem było przypomnienie Kodeksu Dobrego Zachowania, opracowanego przez uczniów. Kodeks ten kształtuje przede wszystkim wizerunek kulturalnego ucznia.

          Od 27 października w szkole została umieszczona skrzynka pocztowa dla uczniów i rodziców, do której każdy mógł wrzucać karteczki sygnalizujące o czyichś trudnościach w relacjach rówieśniczych. Informacje były wnikliwie analizowane przez szkolnego pedagoga  i psychologa, a następnie problemy rozwiązywano przy współpracy wychowawców i rodziców. Ta forma działania pomogła utrwalić przekonanie, że można polegać na nauczycielach i liczyć na realną pomoc dorosłych.

     Kształtowaniu więzi koleżeńskich i aktywizowaniu dzieci nieśmiałych służył kolejny krok, jakim było przygotowanie przez każdą klasę plakatów, których przewodnim hasłem były słowa „STOP AGRESJI”. Pomysłowość artystów przekroczyła najśmielsze oczekiwania, a najciekawsze prace cieszyły nasze oczy przy wejściu do szkoły.

      Od 31.10 do 5.12 odbywały się  w szkole  obchody Dni Dziesiątkowych  promujące właściwe zachowania. Mieliśmy okazję przekonać się, że czasami dobre słowo, przyjazny gest, miłe pozdrowienie mogą dostarczyć innym pozytywnej energii. Dzień Uśmiechu zwrócił uwagę na budowanie radosnej i bezpiecznej  atmosfery. Dzień Dobrego Słowa budował odpowiedzialność za wypowiedzi. Celem najważniejszym było propagowanie zasad kulturalnego zachowania i szacunku dla języka polskiego. Z kolei Dzień Przyjaznego Powitania uczył nas, że banalne słowa „Dzień dobry” mają tak naprawdę głęboki sens i obdarowanie nimi nawet nieznanej, mijanej na korytarzu, osoby może dać jej odrobinę radości. Zajęci codziennymi szkolnymi obowiązkami w Dniu Sprawiania Przyjemności na chwilę mogliśmy zatrzymać się i pomyśleć o potrzebach innych. Może dzięki ofiarowanemu ciasteczku dzień stał się słodszy? Oczywiście ogólnopolska akcja Dzień Życzliwości i Pozdrowień  sprawiła, że po raz kolejny przypominaliśmy sobie nawzajem o budowaniu pozytywnych relacji miedzy ludźmi. Przekazanie słowem czy gestem iskierki życzliwości umacniało dobre relacje pomiędzy nami. Niekiedy okazuje się, że z naszą bezinteresownością bywa różnie. Wyręczenie kogoś w jego obowiązkach, udzielenie pomocy, wsparcie dobrym słowem nie wymaga od nas wiele wysiłku, a potrafi zdziałać cuda. Właśnie w Dzień Dobrego Uczynku zadaliśmy sobie pytanie, czy jesteśmy skorzy do takich działań. Uwrażliwieniu      na obecność i potrzeby drugiego człowieka był Dzień Mówienia: ”proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Jeszcze raz mogliśmy przypomnieć sobie, że są to naprawdę czarodziejskie słowa i powinniśmy stosować je o wiele częściej. Agresja często towarzyszy wszelkim konfliktom. W codziennym życiu nie da się ich uniknąć, ale  Dzień Mediacji był znakomitą okazją, aby  uczyć naszych wychowanków polubownego załatwiania konfliktów. Mogli oni uświadomić sobie, ze mediacja pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu.   Celem Dnia Cichego Przyjaciela było zwrócenie uwagi na to  jak  ważna jest obecność drugiej osoby, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Zwieńczeniem Dni Dziesiątkowych stał się Dzień Serca, ten graficzny symbol najpiękniejszych uczuć i międzyludzkich więzi najbardziej chyba mógł przemówić do wyobraźni uczniów i pracowników szkoły.

Rada samorządu uczniowskiego opracowała szkolny symbol akcji „Stop agresji”. Pomysłodawczyniami projektu są: Maja, Marta i Natalia z klasy VI/2.

               

     Długofalowe działania skłoniły uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem, uświadomiły jak agresja wpływa na drugiego człowieka. Uczestniczenie w wielu różnorodnych formach  tej akcji pomogło młodzieży wypracować własne sposoby redukowania agresji i zrozumieć konieczności zgłaszania wszelkich aktów przemocy. Program profilaktyczno-wychowawczy naszej szkoły otwierają słowa Jana Pawła II:  „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.” Mamy przekonanie, że akcja „STOP AGRESJI” pomogła każdemu z nas otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka i próbować uczynić świat wokół nas choć trochę lepszym.

Monika Chodurska i Joanna Zieńkowska