Nawigacja

Stop agresji

Kodeks_dobrego_zachowania_-_prezentacja.ppsx

Przemoc_- prezentacja.ppsx

Harmonogram akcji „STOP AGRESJI” 23 X – 5 XII 2017 r.

21. 10. 2017 r. - przygotowanie napisów AKCJA „STOP AGRESJI”

do 24. 10. 2017 r.  – pogadanki  wychowawców w klasach I-VII na temat bezpiecznych zachowań na terenie szkoły i poza nią
26. 10. 2017 r. – apele samorządu uczniowskiego dla klas I-III i dla klas IV- VII, przypomnienie, praw i obowiązków ucznia oraz Kodeksu Dobrego Zachowania w „Dziesiątce”
do 27. 10. 2017 r. – przygotowanie plakatów dotyczących tematu akcji „STOP AGRESJI przez wszystkie klasy i dodatkowo przez chętnych uczniów
27.10. 2017 r. – przygotowanie skrzynki pocztowej z napisem „STOP AGRESJI” dla uczniów i rodziców
od 31.10 do 5.12 – obchody Dni Dziesiątkowych  promujących właściwe zachowania

  • 31.10. – Dzień Uśmiechu
  • 7. 11. – Dzień Dobrego Słowa
  • 14.11. – Dzień Przyjaznego Powitania
  • 16.11. – Dzień Sprawiania Przyjemności
  • 21.11. – Dzień Życzliwości i Pozdrowień (akcja ogólnopolska)
  • 23. 11. – Dzień Dobrego Uczynku
  • 28. 11. – Dzień Mówienia: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”
  • 30. 11. – Dzień Mediacji
  • 1.12. –  Dzień Cichego Przyjaciela
  • 5.12.  – Dzień Serca

od 23.10 do 5.12 – samorząd uczniowski opracowuje symbol akcji w wybranym przez uczniów kolorze.