Nawigacja

XI edycja konkursu

Regulamin konkursu„ Z Syrenką w herbie”

 

 1. Termin: 19 kwietnia 2018r.
 2. Temat: „Legendy Warszawy”

 

 1. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

 

 1. Wykonać ilustrację do jednej z wybranych legend warszawskich (technika dowolna),

 

 1. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną o projekcie wycieczki nt. warszawskich legend.

 

Prezentacja powinna zawierać:

 • nie więcej niż 10 slajdów,
 • efekty przejścia,
 • animacje,
 • podkład muzyczny,
 • ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,
 • zdjęcia.

 

 1. Zaprezentować samodzielnie napisaną pracę literacką – oryginalną, nową, ciekawą legendę wyjaśniającą pochodzenie Warszawy lub miejsc związanych z naszą stolicą (ulic, zabytków, parków, dzielnic itd.),

 

Tekst zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • 400 – 500 słów,
 • zgodność z rodzajem (cechy legendy)
 • samodzielność i oryginalność ujęcia,
 • bogactwo środków stylistycznych.

 

Prosimy, aby autorem prac w każdej kategorii była jedna osoba.

 

 1. Wytypować 3-osobową drużynę, która weźmie udział  w konkursie wiedzy o legendach Warszawy.                     

 

(zakres szczegółowych zagadnień oraz źródeł, z jakich można czerpać wiedzę, zostanie przesłany szkole po otrzymaniu informacji o udziale szkół w konkursie).

Uczestnicy powinni wykazać się:

 • podstawowymi wiadomościami na temat najważniejszych legend o Warszawie (O syrence, O Warsie i Sawie, O bazyliszku, O złotej kaczce, O kamiennym niedźwiedziu, inne legendy warszawskie Artura Oppmana),
 • znajomością cech gatunków: legenda i podanie,
 • wiedzą o miejscach i postaciach związanych z warszawskimi legendami.

 

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie odpowiedzi wraz z decyzją o wyborze dzielnicy, spośród zaproponowanych przez organizatora pocztą elektroniczną mchodurska@wp.pl

 

 

Organizatorzy