Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

  Wydarzenia  Termin 
1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- kl. I , IV i VIII godz. 9.00  (w sali gimnastycznej),

- klasy II, III, V, VI, VII godz. 10.00 (spotkania z wychowawcami w klasach)

3 IX
2. Ślubowanie klas I - ych. Dzień Patrona Szkoły 15 X
3. Apel z okazji Dnia Niepodległości 9 XI
4. Apel świąteczny

21 XII

5. Przerwa świąteczna

23 – 31 XII

6.

Bal karnawałowy:

klasy I - III

klasy IV - VIII

 
7. Klasyfikacja śródroczna 21 I
8. Ferie zimowe

28 I - 10 II

9. Egzamin ośmioklasisty 15, 16, 17 IV
10. Apel świąteczny 12 IV
11. Wiosenna przerwa świąteczna 18 IV- 23 IV
12. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja 30 IV
13. Dni wycieczkowe

9 - 10 V

14.

Dzień Sportu

31 V
16. Klasyfikacja roczna / końcowa 14 VI
17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  21 VI
 

Dni zebrań z wychowawcami: poniedziałki: 10 IX; 12 XI; 21 I; 8 IV

 

Dni otwarte - spotkania ze wszystkimi nauczycielami8 X; 10 XII; 11 III; 13 V; 3 VI

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 XI: 2 I; 15 - 17 IV; 2 V

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną zachowania -  do  17 XII 2019 r.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach na I półrocze - 7 I 2019r.

 

KLASYFIKACJA ROCZNA / KOŃCOWA

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną zachowania - do 14 V 2018r.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach na koniec roku – do  31 V 2019r.