Nawigacja

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

  Wydarzenia  Termin 
1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- kl. I , IV i VII godz. 9.30  (w sali gimnastycznej),

- pozostałe klasy godz. 10.30- 12.00 (spotkania z wychowawcami w klasach)

4 IX
2. Ślubowanie klas I - ych. Dzień Patrona Szkoły 12 X
3. Apel z okazji Dnia Niepodległości 10 XI
4. Apel świąteczny

22 XII

5. Przerwa świąteczna

23 - 31 XII

6.

Bal karnawałowy:

klasy I - III

klasy IV - VI

 
7. Klasyfikacja śródroczna 9 II
8. Ferie zimowe

15 I - 28 I

9. Apel świąteczny 28 III
10. Wiosenna przerwa świąteczna 29 III - 3 IV
12. Apel z okazji Konstytucji 3 Maja 27 IV
13. Dni wycieczkowe

10 - 11 V

14.

Dzień Sportu

30 V
16. Klasyfikacja roczna / końcowa 15 VI
17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  22 VI
 

Dni zebrań z wychowawcami: poniedziałki: 11 IX; 13 XI; 12 II; 9 IV

 

Dni otwarte - spotkania ze wszystkimi nauczycielami9 X; 11 XII; 12 III; 14 V; 4 VI

                         - spotkania z nauczycielem fizyki: 9 X, 11 XI, 12 III, 14 V, 4 VI (godzina 7.30)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 13 X; 2,3 XI; 2 I; 30 IV; 2, 4 V;  1 VI

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną zachowania -  do  8 I 2018 r.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach na I półrocze - do 29 I 2018r.

 

KLASYFIKACJA ROCZNA / KOŃCOWA

Powiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżoną oceną zachowania - do 15 V 2018r.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach na koniec roku – do  4 VI 2018r.