Nawigacja

M.Misiak , J.Chmura - Hanik

Pedagog

ROZKŁAD GODZIN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Konsultacje stałe: w każdy poniedziałek od 14.00 - 16.00  oraz w czasie zebrań i dni otwartych  - dla rodziców

Małgorzata Misiak

Dzień od do
Poniedziałek 8.00 16.00
Wtorek

9:00

12:00

Środa

11:00

15:00

Czwartek

8:30

12:30

Piątek 9.00 12.00

 

Jolanta Chmura - Hanik

Dzień od do
Wtorek

9:45

14.00

13:00

15.45

 

Zadaniem pedagoga w naszej szkole jest przede wszystkim:

  • Wspieranie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.
  • Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w trudnych sytuacjach wychowawczych  oraz pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.\
  • Koordynacja pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
  • Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych  z uczniami na temat zasad komunikowania się, radzenia sobie z  trudnymi emocjami, rozwiązywania problemów i konfliktów .
  • Organizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość poznania skutecznych sposobów zachowania w sytuacjach zagrożenia i zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą.
  • Współpraca z rodzicami w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
  • Poradnictwo edukacyjno - zawodowe oraz poradnictwo w zakresie kolejnych etapów edukacji.

 

Zachęcam Państwa do korzystania z informacji znajdujących się w zakładkach :

  • "Dla Rodziców" –  "Bezpieczeństwo naszych dzieci"

w zakładkach tych znajdują się informacje i tematy związane z bezpieczeństwem dzieci

  • "Dla Rodziców" –  "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna"

w zakładkach tych znajdują się adres i kontakt do poradni oraz oferta poradni na rok szkolny 2015/16

  • "Organizacja roku szkolnego" -  "Pomoc socjalna"

w zakładkach tych znajdują się informacje dotyczące pomocy socjalnej udzielanej w szkole