Nawigacja

Karolina Bińkowska

Godziny pracy:

 

środa

12.00 - 15.30

czwartek

12:00 – 17:00

17:00 – 17:30

konsultacje dla uczniów i rodziców

piątek 8.00 - 11.30

 

       Nauczyciel przyjmuje rodziców podczas dni otwartych.
 

 

Podstawowe cele terapii logopedycznej:

►korygowanie wad i zaburzeń mowy

 

►stymulowanie rozwoju mowy

 

►wzbogacanie czynnego i biernego słownika ucznia

 

►zapobieganie trudnościom w czytaniu i pisaniu wynikającym z zaburzeń mowy

 

 

Regulamin zajęć logopedycznych

 

  1. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do całkowitej korekty wady wymowy lub zaburzenia mowy.
  2. Zajęcia logopedyczne dostosowane są do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy.
  4. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe (infekcje górnych dróg oddechowych uniemożliwiają wykonywanie ćwiczeń).
  5. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka z listy oczekujących i potrzebujących pomocy.

 

Zajęcia odbywają się w grupach do 4 osób (raz w tygodniu).

Powodzenie terapii logopedycznej zależy w bardzo dużym stopniu od systematyczności ćwiczeń oraz wsparcia, jakiego dostarczy dziecku nauczyciel i rodzice ucznia. Po każdych zajęciach dziecko otrzyma materiały do ćwiczeń w domu. Zaleca się ćwiczenia krótkie, ale wykonywane codziennie. W tej kwestii bardzo liczę na współpracę z Państwem.