Nawigacja

Ewa Kozłowska, Katarzyna Mora, Piotr Świąder

Gimnastyka korekcyjna

Podstawowe cele gimnastyki korekcyjnej:

► korygowanie wad i zaburzeń postawy ciała, pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,

► przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wady,

► wzmacnianie mięśni osłabionych i rozciąganie mięśni przykurczonych,

► poprawianie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

 

Regulamin zajęć gimnastyki korekcyjnej

  1. W zajęciach uczestniczą dzieci skierowane przez lekarza, z rozpoznaniem wady postawy, których rodzice wyrazili zgodę na udział w zajęciach.
  2. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności
  3.  Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dostosowane są do rodzaju wad  występujących u dzieci i wieku ćwiczącego.
  4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się dołożyć wszelkiej staranności do regularnego i konsekwentnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
  5. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci posiadające odpowiedni strój do ćwiczeń.
  6. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia.
  7. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
  8. Rodzice ( prawni opiekunowie) będą otrzymywali zalecenia i przykładowe ćwiczenia do wykonywania w domu.

 Godziny zajęć

Ewa Kozłowska

czwartek

7.20 - 7.45

Katarzyna Mora

czwartek

8.10 - 8.45

Piotr Świąder 

wtorek

poniedziałek

8.55 - 9.40

10.55 - 11.35