Nawigacja

Osoby prowadzące

Terapia pedagogiczna

Mariola Hartmann

Godziny pracy:

poniedziałek

12.05 - 15.35

13.45 - 14.45 rewalidacja

środa

11.55 – 16.15

16.15 - 17.00 konsultacje

czwartek

11.25 – 15.30

 

Katarzyna Harmak

wtorek

8.00 - 9.40

14.00 - 15.40

czwartek

8.00 - 9.40

14.00 - 14.45

 

Ewa Kietlińska

wtorek

14.05 - 14.50

czwartek 7.35 - 9.50
piątek

8.30 - 9.15

11.45 - 12.30

 

Nauczyciel przyjmuje rodziców podczas dni otwartych.

 

Podstawowe cele terapii pedagogicznej:

 

·    Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych: percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno-ruchowej

·    Ułatwienie dzieciom opanowania umiejętności czytania i pisania

·    Doskonalenie umiejętności w czytaniu i pisaniu (w tym praca nad ortografią)

 

Zajęcia odbywają się w grupach 2-4-osobowych, 1-2 razy w tygodniu.

Regulamin zajęć terapii pedagogicznej:

  1. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do znaczącej  poprawy w zakresie umiejętności czytania i pisania (w tym ortografii).
  2. Zajęcia terapii pedagogicznej są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się regularnie i konsekwentnie wykonywać zalecenia nauczyciela terapeuty.
  4. Wykluczone są zachowania dziecka uniemożliwiające pracę innym uczniom w grupie.
  5. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności oraz uporczywe niestosowanie się do zaleceń nauczyciela terapeuty powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka potrzebującego pomocy.