Nawigacja

Osoby prowadzące

Terapia pedagogiczna

    Mariola Hartmann

Godziny pracy:

poniedziałek 10.45 - 15.25
środa

12.15 - 16.30

15.45 - 16.30  konsultacje dla rodziaców 

piątek 8.00 - 11.45

 

    Dorota Rączyńska

wtorek

8:55 – 9:40 s. 48

14:55 – 15:40 s. 46/czyt.

czwartek

14:00 – 14:45 s. 48

14:55 – 15:40 s. 48

piątek

8:00 – 10:40 s. 41a

14:00 – 14:45 s. 54

14:55 – 15:40 s. 48

 

    Katarzyna Harmak

wtorek

8:00 – 8:45 s.48

13:00 – 15:40 s.48, s.31, s.48
środa 8:55 – 9:40 s. 31
czwartek 13:00 – 14:45 s.31, s. 48

 

Nauczyciel przyjmuje rodziców podczas dni otwartych.

Podstawowe cele terapii pedagogicznej:

·    Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych: percepcji wzrokowej, słuchowej, kinestetyczno-ruchowej

·    Ułatwienie dzieciom opanowania umiejętności czytania i pisania

·    Doskonalenie umiejętności w czytaniu i pisaniu (w tym praca nad ortografią)

Zajęcia odbywają się w grupach 2-4-osobowych, 1-2 razy w tygodniu.

Regulamin zajęć terapii pedagogicznej:

  1. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do znaczącej  poprawy w zakresie umiejętności czytania i pisania (w tym ortografii).
  2. Zajęcia terapii pedagogicznej są dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się regularnie i konsekwentnie wykonywać zalecenia nauczyciela terapeuty.
  4. Wykluczone są zachowania dziecka uniemożliwiające pracę innym uczniom w grupie.
  5. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności oraz uporczywe niestosowanie się do zaleceń nauczyciela terapeuty powodują skreślenie z listy dzieci uczęszczających na zajęcia i objęcie terapią następnego dziecka potrzebującego pomocy.