Nawigacja

Skład osobowy

Klasa 4/1

przewodnicząca: Sychowska Natalia
skarbnik: Samocki Piotr
wiceprzewodnicząca: Pułkowska Pola
łącznik z biblioteką: Snakowski Mateusz

klasa 4/2

przewodniczący: Owczarek Franciszek
wiceprzewodniczący: Baldwin - Ramult Kacper
wiceprzewodnicząca: Kras Maria

klasa 4/3

zastępca przewodniczącego: Muracki Bartłomiej
przewodniczący: Krawczyk Tomasz
łącznik z biblioteką: Nita Maja

klasa 5/1

przewodnicząca: Macioszek Maria

zastępca: Jagiełło Anna

skarbnik: Klejman Antoni

klasa 5/2

przewodniczący: Bubieńczyk Zofia

zastępca : Szelenbaum Paweł
łącznik z biblioteką : Wojciechowska Antonina

klasa 5/3

przewodnicząca: Kozłowska Karolina
zastępca: Fularska Aleksandra
przewodniczący: Rudnicki Antoni
zastępca: Zoń Klaudia

Klasa 6/1

przewodnicząca: Konopka Marta
wiceprzewodnicząca: Knapik Amelia
wice-przewodnicząca: Kocimowska Antonina

Klasa 6/2

przedstawiciel samorządu: Keshk Nuri
z-ca przewodniczącego: Błaszczak Jakub
przewodnicząca: Bańkowska Natalia
przedstawiciel samorządu: Tracz Mateusz

Klasa 7/1

przewodnicząca: Walczak Klara
zastępca: Anioł Alicja
zastępca: Olendski Piotr

Klasa 7/2

przewodnicząca: Karolina Potiopa
zastępca: Damian Brudkowski
zastępca: Jakub Adamek