Nawigacja

Finał rok szkolny 2010/11

Nagłówek

Finał projektu „Międzykulturowość w Dziesiątce” 2010/2011

14 kwietnia 2011r. odbył się finał tegorocznej, pierwszej edycji projektu edukacyjnego „Międzykulturowość w Dziesiątce”. Dzieci zaprezentowały własnoręcznie przygotowane wystawy tematyczne dotyczące Wietnamu, Iranu i Ukrainy – państw, z których pochodzą niektórzy nasi uczniowie. Każdej wystawie „towarzyszył” słowniczek wyrażeń i zwrotów grzecznościowych w danym języku.

Wśród finałowych występów pojawiły się teksty poetyckie i piosenki związane z kulturą tych krajów. Klasa 4/1 przedstawiła inscenizację znanego i popularnego na Ukrainie wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”, zaś 4/2 zaprezentowała własną adaptację baśni perskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz mody wietnamskiej.

Na uroczystości finałowej mieliśmy zaszczyt gościć panią Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Elżbietę Podkońską oraz panią Swietłanę Grzędę, pracownika Biblioteki Publicznej przy ul. Baleya.

Licznie przybyli nie tylko nasi uczniowie, ale także ich rodziny. Niektórzy goście ubrani byli w stroje narodowe.

Pokazom, występom i wystawom towarzyszyły degustacje przysmaków z różnych krajów.

Dzieci chętnie brały udział w rozwiązywaniu zagadek i quizów wiedzy na temat omawianych państw.

Warto nadmienić, iż podczas finału goście oglądać mogli także prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów klas starszych.

            Finał projektu był doskonałą okazją do integracji społeczności szkolnej i rodzin naszych uczniów. „Międzykulturowość w Dziesiątce” to projekt, który zamierzamy kontynuować w następnych latach, by umożliwić dzieciom poznanie kultury i zwyczajów jeszcze innych krajów, z których pochodzą ich koledzy.

galeria zdjęć

                                                                                  Koordynator projektu – Katarzyna Zakrzewska