Nawigacja

Harmonogram 2018/19

 

Lp. Zadanie Termin realizacji
1. Zorganizowanie szkolnych zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów. wrzesień
2. Aktualizacja oferty zajęć pozaszkolnych rozwijających zainteresowania uczniów. cały rok
3. Analiza dokumentacji przygotowanych przez wychowawców dotyczących uzdolnień uczniów. październik
4. Diagnoza uczniów klas II pod kątem zainteresowań i uzdolnień. listopad
5. Określenie profilu edukacyjnego uczniów klas 4 z wykorzystaniem programu Mistrz. listopad
6. Przeprowadzenie ankiety dla rodziców i uczniów klas 4 dotyczącej zainteresowań uczniów. I półrocze
7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji ucznia (portfolio). cały rok
8. Współpraca z PPP nr 9 wykorzystująca ofertę skierowaną do nauczycieli i ucznia  w ramach wspierania uzdolnień. cały rok
9. Wyłonienie z klas 4 grupy uczniów uzdolnionych i otoczenie ich specjalną opieką. I  półrocze
10 Zapoznanie rodziców uczniów klas I z programem "Wspieranie uzdolnień".. I  półrocze
11. Przeprowadzenie ankiety dla rodziców uczniów klas II  dotyczącej zainteresowań dzieci. I  półrocze
12. Stworzenie na terenie szkoły możliwości prezentacji przez uczniów swoich osiągnięć. cały rok
13. Udział nauczycieli w szkoleniach związanych z poszerzaniem wiedzy na temat pracy z uczniem uzdolnionym. cały rok
14. Ewaluacja realizacji zadań w roku szkolnym 2018/2019 sierpień