Nawigacja

Instytucje wspierające ucznia zdolnego

Fundacja Wspierania Rozwoju  Dziecka

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

03 – 226 Warszawa

 ul. Toruńska 23

 tel.  22 497 67 06

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 00 – 644 Warszawa

 ul. Polna 46 A

 tel.  22 825 23 67

www.cmppp.edu.pl

mail: cmpp@cmpp.edu.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

02 – 625 Warszawa

ul. Woronicza 15/100

tel.  22 847-95-42, 0 501 096 856

www.cwro.edu.pl

mail: cwro@cwro.edu.pl

Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci

 

00-791 Warszawa

ul. Chocimska 14

tel. 22 848 24 68

www.fundusz.org

mail: fundusz@fundusz.org

Centrum Informacyjno – Konsultacyjne ds. Dzieci Zdolnych

 

02- 026 Warszawa

ul. Raszyńska 8/10

tel. 22 822-71-68

Fundacja im. Stefana Batorego

 

00-215 Warszawa

ul. Sapieżyńska 10a

tel. 22 536 02 00

www.batory.org.pl

mail: batory@batory.org.pl

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”

 

Odział Terenowy Warszawa Ochota

02-094 Warszawa

ul. Grójecka 79

tel. 22 824 37 02, 22 659 53 16 w. 314

Warszawskie Centrum Psychoterapii

 

02 – 032 Warszawa

ul. Filtrowa 83 lok. 16

tel.  22 117 22 871

www.adeste.pl