Nawigacja

Dla rodziców

Uczeń zdolny - biblioteka

 1. Bieluga Krystyna, Rozpoznanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 2. Bogusz Lech, Zarzycki Piotr, Zieliński Jerzy, Łamigłówki logiczne tom 1, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007
 3. Bogusz Lech, Zarzycki Piotr, Zieliński Jerzy, Łamigłówki logiczne tom 2, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007
 4. Czelakowska Danuta, Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 5. Dzierzgowska Irena, Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2007
 6. Dyrda Beata, Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
 7. Fechner-Sędzicka Iwona, Szkolny system wspierania zdolności, Toruń, Wydawnictwo Aker, [2000]
 8. Gmosińska Danuta, Woźniak Violeta, 7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii, Gdańsk, Harmonia, 2009
 9. Interaktywne metody nauczania, pod red. Marii Jadczak, Toruń, Wydawnictwo Bea, 2005
 10. Jąder Mariola, Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 11. Jąder Mariola, Krok… w kierunku kreatywności, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 12. Krzywoń Danuta, Hewilia HetmańczykKraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza „HUMANITAS”, 2008
 13. Markova Dawna, Powell Anne, Twoje dziecko jest inteligentne, Warszawa, Książka i Wiedza, 2006
 14. Płóciennik Elżbieta, Dobrakowska Anetta, Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009
 15. praca zbiorowa, Rebusy matematyczne, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008
 16. praca zbiorowa, Rebusy matematyczne. Prace laureatów drugiej edycji konkursu, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006
 17. Praca z młodzieżą uzdolnioną. Materiały z konferencji, poświęconej problemom pracy z młodzieżą uzdolnioną, która odbyła się w dniu 7 czerwca 1973, pod red. Jerzego B. Kowalskiego, Warszawa, WSiP,1974
 18. Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży, pod red.Beaty Dyrdy, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004
 19. Russel Ken, Carter Philip, Łamigłówki liczbowe, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008
 20. Russel Ken, Carter Philip, Łamigłówki rysunkowe, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008
 21. Stasica Jadwiga, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów. Zajęcia relaksujące, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 22. Strzelczak Elżbieta, Twórcze lekcje. Scenariusze zajęć integralnych dla klas III, Poznań, G&P Oficyna Wydawnicza, 2002
 23. Taraszkiewicz Małgorzata, Karpa Agnieszka, Jak wspierać zdolnego ucznia?, Warszawa, WSiP, 2009
 24. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, pod red. Wiesława Limonta, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005
 25. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, pod red. Ireny Stańczak, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008
 26. Zimmerman B. J., Bonner S., Kovach R., Zdolny uczeń. Metody planowania samodzielnej nauki, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Artykuły z czasopism

 1. Smogorzewska Joanna, Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole?, „Nowa Szkoła” 2008 nr 1, s. 13 – 16
 2. Sosnowska Joanna, Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych, „Edukacja i Dialog” 2001 nr 9 – 10, s. 61-65
 3. Wieczorek Monika, Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej, „Nowa Szkoła” 2009 nr 6, s. 36-41