Nawigacja

Poradnia

Nagłówek

Na spotkaniu w dniu 25.10.2010 roku ustalone zostały formy współpracy naszej szkoły z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 9 dotyczącej programu wspierania uzdolnionych WARS i SAWA.

W ramach tej współpracy prowadzona będzie na terenie Poradni diagnoza psychologiczna dzieci zdolnych oraz dla zainteresowanych rodziców konsultacje indywidualne z psychologiem.

Diagnozę oraz konsultacje prowadzić będzie opiekujący się naszą szkołą psycholog Anita Janeczek - Romanowska.

Diagnoza uczniów pod kątem uzdolnień może odbyć się na wniosek nauczyciela lub rodziców.

Zainteresowanych rodziców prosimy o telefoniczny kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 9  w dniach:

wtorki godz. 9 - 12

środy godz. 14 - 19

czwartki  godz.10 - 12

Numer  telefonu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 9

22 822 28 87

22 822 07 51