Nawigacja

VI edycja konkursu

W  roku szkolnym 2012/2013 ruszA kolejna edycja konkursu „Z Syrenką w herbie”. Tematem przewodnim będą ulice Warszawy. Do dnia 16 listopada 2012r. przesłane zostaną do szkół szczegółowe informacje z harmonogramem konkursu.


Regulamin konkursu „ Z Syrenką w herbie”

 1. Termin: 29 marca 2013r.
 2. Temat: „Ulice i place Warszawy”
 3. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:
 1. Wykonać płaską pracę plastyczną ilustrującą fragment wskazanej przez organizatora ulicy. Format  A3.
 1. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną pod hasłem „ Polecam Ci spacer ulicą …” .

Prezentacja powinna zawierać:

 • nie więcej niż 10 slajdów,
 • efekty przejścia,
 • animacje,
 • podkład muzyczny,
 • ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,
 • zdjęcia.
 1. Zaprezentować samodzielnie napisany wiersz pt. ”Spacer …”

Wiersz zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • zgodność treści z tematem,
 • samodzielność i oryginalność ujęcia,
 • bogactwo środków stylistycznych.

Utwór podczas finału prezentuje autor.

Prosimy, aby autorem prac w każdej kategorii była jedna osoba.

 1. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział  w konkursie wiedzy na temat ulic i placów Warszawy                     

(wykaz ulic i placów zostanie przekazany szkole po przesłaniu karty zgłoszenia)

Uczestnicy powinni wykazać się:

 • podstawowymi wiadomościami na temat placów, ulic i charakterystycznych dla nich obiektów,
 • określeniem ich położenia w mieście (na planie Warszawy),
 • umiejętnością rozpoznawania najważniejszych ulic i ciągów komunikacyjnych stolicy oraz charakterystycznych dla nich obiektów, zarówno zabytkowych, jak i współczesnych.
 1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z decyzją o wyborze ulicy, spośród zaproponowanych przez organizatora faxem 823-41-97 lub pocztą elektroniczną sp10warszawa@gazeta.pl

 

Organizatorzy

Harmonogram konkursu „Z Syrenką w herbie”

 

ETAPY

TERMINY

FORMA

I Zgłoszenie udziału

do 21.12.2012

karta zgłoszeniowa

II Przesłanie przez organizatora zwrotnej informacji  z wykazem ulic, które będą tematem konkursu wiedzy

do 09.01.2013

wykaz ulic i placów

III Dostarczenie imiennej listy uczestników konkursu wiedzy, autorów prezentacji multimedialnej, recytatorów oraz prac konkursowych

do 15.03.2013

karty, płyty C-D lub inne nośniki pamięci

IV Spotkanie jury, wyłonienie zwycięzców w kategorii plastycznej, multimedialnej, literackiej.

23.03.2013 r.

 

IV Finał. Prezentacje dotyczące ulic, recytacje wierszy konkurs wiedzy.

29.03.2013 r.

teleturniej, prezentacje,

wręczenie nagród