Nawigacja

V edycja konkursu

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa

Miejsce urodzenia

To jest ta mała najbliższa

Ojczyzna…”

T. Różewicz „Oblicza ojczyzny”

V edycja konkursu ”Z Syrenką w herbie”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konkursu. Mamy nadzieję, że uda nam się po raz kolejny zachęcić większą grupę dzieci i ich opiekunów do przypomnienia historii zaklętej w zabytkach naszego miasta.

Konkurs "Z Syrenką w herbie" skierowany jest do uczniów klas IV - VI Szkół Podstawowych dzielnicy Ochota.

Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy wezmą w nim udział, przede wszystkim pogłębią swoją wiedzę o Warszawie. W tym roku będziemy koncentrować się na parkach i ogrodach stolicy.

Zadania, z jakimi będą musieli się zmierzyć uczniowie, pobudzać będą wyobraźnię dziecięcą, własną inwencję i pomysłowość, także samodzielność i zaangażowanie się w pracę zespołową.

Zakończenie konkursu będzie spotkaniem - "lekcją", do której scenariusz napiszą sami uczniowie.

Na wszystkich uczestników czekają nagrody.

Za organizację i przebieg finału, planowanego tym razem w miesiącu marcu, odpowiadają nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 10.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10

                                                                     Nauczyciele:

                                                                                        języka polskiego - Agnieszka Parecka

                                                                                        historii   - Monika Chodurska

 

Regulamin konkursu „ Z Syrenką w herbie”

 

I.  Termin:30 marca 2012r.

II. Temat: „Parki i ogrody Warszawy”

III. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

1. Wykonać fragment makiety przedstawiającej charakterystyczne elementy danego ogrodu.

2. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną dotyczącą parku lub ogrodu.

    Prezentacja powinna zawierać:

nie więcej niż 10 slajdów,

animacje,

podkład muzyczny,

ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,

zdjęcia.

3. Zaprezentować samodzielnie napisany wiersz pt. „Spacer po…”

     Wiersz zostanie oceniony według następujących kryteriów:

rozumienie tematu,

zgodność treści z tematem,

samodzielność i oryginalność ujęcia,

bogactwo środków stylistycznych.

 

        Utwór podczas finału prezentuje autor.

      Kategorie: plastyczna, multimedialna i literacka są indywidualne.Prosimy, aby autorem pracy była jedna osoba.

4. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy na temat parków i ogrodów  stolicy.                    

(wykaz parków i ogrodów zostanie przekazany szkole po przesłaniu karty zgłoszenia)

         Uczestnicy powinni wykazać się:

→ Podstawowymi wiadomościami na temat parków i ogrodów oraz  obiektów, które są w nich usytuowane

→ Określeniem ich położenia w mieście (na planie Warszawy).

          → Umiejętnością rozpoznawania wskazanych miejsc.

       IV. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z decyzją o wyborze ulicy lub placu spośród zaproponowanych przez organizatora.

Fax 823-41-97 lub e-mail sp10warszawa@gazeta.pl

Organizatorzy

Harmonogram konkursu „Z Syrenką w herbie”

ETAPY TERMINY FORMA
Zgłoszenie udziału do 22.12.2010 karta zgłoszeniowa
Przesłanie przez organizatora zwrotnej informacji  z wykazem parków i ogrodów, które będą tematem konkursu wiedzy do 06.01.2012 wykaz parków  i ogrodów
Dostarczenie imiennej listy uczestników konkursu wiedzy, autorów prezentacji multimedialnej, recytatorów oraz prac konkursowych do 19.03.2012 karty, płyty C-D lub inne nośniki pamięci
Spotkanie jury, wyłonienie zwycięzców w kategorii plastycznej, multimedialnej, literackiej. 24.03.2012  
Finał. Prezentacje dotyczące ulic, recytacje wierszy konkurs wiedzy na temat wskazanych miejsc. 30.03.2012

teleturniej, prezentacje,

wręczenie nagród