Nawigacja

III edycja konkursu

 "Z SYRENKĄ W HERBIE"

 

Aby kochać swoją ojczyznę,

wpierw trzeba poznać

i pokochać swoją małą ojczyznę”

 

           Już od trzech lat jesteśmy gospodarzami konkursu ” Z Syrenką w herbie”,skierowanego do uczniów klas IV  - VI szkół podstawowych w dzielnicy Ochota.

           Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zachęcanie jak największej grupy dzieci do przypominania lub poznawania historii zaklętej w zabytkach Warszawy.

            Zadania, stawiane uczniom w kolejnych edycjach, pobudzają wyobraźnię, inwencję i pomysłowość. Zmuszają do samodzielności  i zaangażowania się w pracę zespołową.

            Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich uczniów, nie tylko tych, którzy mają wysokie średnie z przedmiotów. Różnorodność zadań sprawia, że każdy może spróbować swoich sił.

 

ROK SZKOLNY 2007/2008  i 2008/2009

 

                W latach 2008 - 2009 tematem konkursu były zabytki Warszawy. Uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli, wykonywali zadania konkursowe, tj. opiewali piękno obiektów zabytkowych w wierszach, wykonywali prace plastyczne związane z tematem, przygotowywali prezentacje multimedialne. Efekty pracy twórczej prezentowane były w czasie finału. Wtedy również przedstawiciele szkół rywalizowali ze sobą w turnieju wiedzy.

                Po emocjonującej walce, podczas słodkiego poczęstunku,  uczniowie i nauczyciele dzielili się spostrzeżeniami.

 

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

Na nasze zaproszenie odpowiedziały już SP 264, SP 175, SP 23, SP 97, SP 61   

Z niecierpliwością czekamy na kolejne zgłoszenia.

                    W tym roku podążać będziemy śladami bohaterów legend. Poznamy historię miejsc, budowli, w których przebywali i przeżywali różne przygody. Uczniowie będą mogli korzystać z podręczników do historii i języka polskiego, lektur oraz książek z domowych biblioteczek.

A oto regulaminy poszczególnych kategorii:

Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

    1. Nagrać audiobook

Spośród wskazanych legend wybierzcie tę, która wydaje Wam się najbardziej interesująca. Rozdzielcie role i nagrajcie swój aduiobook, czyli książkę do słuchania.

 Cel:

Upowszechnienie treści legend związanych z miejscami historycznymi w stolicy, poprzez nagranie na nośniku elektronicznym fragmentu utworu. Każdy uczestnik bliżej zapozna się z tekstem literackim oraz ze sztuką artystycznego czytania i interpretacji.

 kwestie organizacyjno – techniczne:

 • uczestnicy wybierają dowolny fragment jednej legendy lub cały utwór,
 • formułują krótką wypowiedź uzasadniającą ich wybór utworu,
 • nagranie powinno być grupowe,
 • dopuszczalne jest korzystanie z różnych efektów dźwiękowych urozmaicających nagranie,
 • długość całego nagrania: 8 -10 minut,
 • audiobook  powinien  być nagrany na nośniku   elektronicznym, umożliwiającym  odsłuchanie go w komputerze w programach do odtwarzania dźwięków (płyta CD),
 • nagranie zostanie publicznie odtworzone podczas finału konkursu.

kryteria oceny:

 • interpretacja utworu- ciekawy, indywidualny charakter nagrania,
 • kultura mowy,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • dobór tekstu,
 • uzasadnienie wyboru.

     2. Zaprezentować samodzielnie napisany wiersz o Warszawie

Wiersz zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • zgodność treści z tematem,
 • samodzielność i oryginalność ujęcia.

Osobą recytującą wiersz jest jego autor.

    3. Wykonać pracę plastyczną ilustrującą wybraną legendę

Praca (jedna) powinna zostać wykonana na formacie A2 dowolną techniką płaską (kredki, farby, pastele)

     4. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy na temat obiektów i miejsc opisanych w  legendach

wykaz legend;

 1. „Szabla króla Zygmunta”
 2. „Kościół Panny Marii”
 3. „Plac Trzech Krzyży”
 4. „Bazyliszek”
 5. „Wars i Sawa”
 6. „Zbójcy”

Finał III edycji konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2010 roku