Nawigacja

Konkursy

 

Szkolny konkurs piosenki

 

        30 października 2017 roku odbył się w naszej szkole konkurs piosenki, w którym wzięli udział uczniowie klas I-IV. Do przeglądu zgłosiło się ponad dwudziestu uczestników. Dzieci śpiewały w dwóch kategoriach wokalnych: soliści oraz duety. Po zakończonych występach zgromadzona widownia głosowała na ulubionego wykonawcę za pomocą kolorowych żetonów. Nagrodę publiczności zdobyły: Julia Cieślak z klasy 3/3 i Pola Pułkowska z klasy 4/1.W piątek, 10 listopada br., odbyło się ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów oraz nagród. Do grona zwyciężczyń dołączyły: Natalia Postrzygacz klasa 1/1, Antosia Cichosz i  Marianka Maj z klasy 2/2, Marysia Karolak i Ola Bernatowicz z klasy 4/1 oraz Magdalena Kasprzyk z klasy 4/2. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

 

                                                                                                                  Iwona Niewiadomska

                                                                                                                  Joanna Ryszkowska

Konkursy plastyczne dla klas 4 - 7

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”

Przedstaw w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka z wykorzystaniem motywów kaszubskich

Format: A3

Technika:  dowolna technika płaska

Termin – do 01 XII 2017 r.

Uczniowie klas  4 – 7 składają prace do p. Hanny Czerwińskiej,

Uczniowie klas 1 – 3 składają prace do p. Izy Piekarskiej

„Obraz mojej Warszawy. Nadwiślańskie pejzaże”

Format: A3

Technika: rysunek, malarstwo, grafika

Termin: 26 X 2017 r.

Pracę należy dostarczyć do p. Hanny Czerwińskiej

"Nadwiślańskie miastaeczko"
        Wykonaj pracę plastyczną związaną z historią, zabytkami oraz ciekawostkami miast leżących nad Wisłą. Format: A3 (blok techniczny) Techniki: dowolne rysunkowe i malarskie Prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie, drukowanymi literami, według wzoru:
 
TYTUŁ/TEMAT PRACY, IMIĘ I NAZWISKO, WIEK, KLASA
 
Prace należy dostarczyć do p. Czerwińskiej do 25. 10. 2017 r.
 
"Maskotka Olimpijska Twoim Bohaterem"
 
       Praca musi przedstawiać wizerunek maskotki zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Korei Południowej w 2018 r. Format - blok techniczny A3 Technika: rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż. Praca musi być z tyłu podpisana:
 
imię i nazwisko, klasa, wiek oraz wypełniona zgoda rodzica (formularz u p. H. Czerwińskiej)
 
Prace należy dostarczyć do p. Czerwińskiej do 23.11.2017 r.

 

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „… w Warszawie da się czytać”

Regulamin:

  1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu czytelniczego „Czy tu, czy tam – czytam”.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 3-7.
  3. Każdy uczestnik może wykonać 1, 2 lub 3 zdjęcia o tematyce zgodnej z tytułem konkursu.
  4. Wywołane zdjęcia w formacie 13x18, podpisane na odwrocie (tytuł konkursu, imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do p. Kołomyjskiej lub wychowawcy klasy.
  5. Termin składania prac do 25 października 2017r.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 listopada 2017r. w wyniku głosowania nauczycieli oraz przedstawicieli klas.

Organizator konkursu
Elżbieta Kołomyjska

UWAGA! KONKURS  LITERACKI!!!

          Wakacje już za nami, ale możemy je jeszcze powspominać. Proponujemy Wam wzięcie udziału w konkursie literackim „Moje wakacyjne spotkanie z bohaterem literackim”. Puść wodze fantazji, chwyć za pióro (czyli długopis) i napisz opowiadanie, w którym będziesz narratorem. Opisz swoje wakacyjne spotkanie z wybranym bohaterem literackim. Dodaj dialog, opis lub elementy charakterystyki. Ciekawie zatytułuj swoją pracę, którą napisz na komputerze (czcionka 12, Times New Roman). Pracę oddaj do pani Alicji Zarzyckiej do 16-go października br. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody, a najlepsze prace zostaną wydrukowane w gazetce szkolnej „Kameleon”! Zapraszamy!