Nawigacja

UBEZPIECZENIE 2018

Wybrane przez Radę Rodziców warianty ubezpieczenia dziecka za

pośrednictwem szkoły na rok szkolny 2018/2019

w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz

Wariant Suma ubezpieczenia Składka
Wariant 1 8 000 50
Wariant 2 13 000 80

 

      Rodzic decydując się na ubezpieczenie dziecka w szkole odpowiednią składkę reguluje w dniu pierwszego zebrania tj. 10 września br. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są do wglądu w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.sp10warszawa.edupage.org  w zakładce „Dla rodziców” – „ubezpieczenie”.

 

Ogolne_warunki_ubezpieczenia_Allianz.pdf

aneks_do_warunkow_ubezpieczenia.pdf

poradnik_dla_rodzicow_UZK.pdf

warunki_ubezpieczenia_2019.pdf