Nawigacja

Testy sprawności fizycznej

I. TEST

1.Bieg na 60m

    Wyniki z proponowaną oceną

Klasa

Dziewczęta

Ocena

celująca

minimum (sek)

Ocena

bardzo dobra

minimum (sek)

Ocena

dobra

minimum (sek)

Ocena

dostateczna

minimum (sek)

IV SP

V SP

VI SP

10,2

10,0

9,6

10,7

10,5

10,1

11,2

11,0

10,6

11,7

11,5

11,1

 

Klasa

Chłopcy

Ocena

celująca

minimum (sek)

Ocena

bardzo dobra

minimum (sek)

Ocena

dobra

minimum (sek)

Ocena

dostateczna

minimum (sek)

IV SP

V SP

VI SP

9,9

9,6

9,2

10,3

10,1

9,7

10,7

10,6

10,2

11,1

11,0

10,7

 

2. Rzut piłką ciężką (3kg) w tył ponad głową.

Klasa

Dziewczęta

Ocena

celująca

minimum (m)

Ocena

bardzo dobra

minimum (m)

Ocena

dobra

minimum (m)

Ocena

dostateczna

minimum (m)

IV SP

V SP

VI SP

4,10

4,70

5,40

3,60

4,20

4,90

3,20

3,70

4,40

2,80

3,20

3,90

 

Klasa

Chłopcy

Ocena

celująca

minimum (m)

Ocena

bardzo dobra

minimum (m)

Ocena

dobra

minimum (m)

Ocena

dostateczna

minimum (m)

IV SP

V SP

VI SP

4,90

5,30

6,30

4,30

4,80

5,80

3,90

4,30

5,10

3,50

3,80

4,60

 

3. Bieg na 600m (dziewczęta) i bieg na 1000m (chłopcy)

Klasa

Dziewczęta

Ocena

celująca

minimum (min)

 

Ocena

bardzo dobra

minimum (min)

Ocena dobra

minimum

(min)

Ocena

dostateczna

minimum (min)

IV SP


V SP 


VI SP

2,12

2,10

2,05

2,43

2,41

2,36

3,04

3,02

2,57

3,23

3,21

3,16

 

Klasa

Chłopcy

Ocena

celująca

minimum (min)

Ocena

bardzo dobra

minimum (min)

Ocena

 dobra

minimum (min)

Ocena dostateczna

minimum (min)

IV SP

V SP

VI SP

3,45

3,37

3,28

4,17

4,09

4,00

4,42

4,34

4,25

5,01

4,52

4,43

 

II. INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY

1.      Szybkość- Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. Z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć.

2.      Skoczność- Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (Wynik zaokrągla się do ,,całej stopy”).

3.      Siła ramion- Zwis na drążku. Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu trudności ( patrz tabela).

4.      Gibkość- Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.

5.      Siła mięśni brzucha- Leżenie tyłem, uniesienie NN tuż nad podłożem. Wykonywanie jak  najdłużej ćwiczenia- ,, nożyce poprzeczne”.

6.      Wytrzymałość- Bieg ciągły-dwa warianty przeprowadzenia próby:

·        Bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę- mierzymy czas biegu

·        Bieg na odległość- mierzymy przebiegnięty dystans.

 

 Punktacja w poszczególnych próbach:

Szybkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

12 klaśnięć

15 klaśnięć

Minimalny 1pkt

16 klaśnięć

20 klaśnięć

Dostateczny 2pkt

20 klaśnięć

25 klaśnięć

Dobry 3pkt

25 klaśnięć

30 klaśnięć

Bardzo dobry 4pkt

30 klaśnięć

35 klaśnięć

Wysoki 5pkt

35 klaśnięć

40 klaśnięć

Wybitny 6pkt

 

 Skoczność

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

5 stóp

5 stóp

Minimalny 1pkt

6 stóp

6 stóp

Dostateczny 2pkt

7 stóp

7 stóp

Dobry 3pkt

8 stóp

8 stóp

Bardzo dobry 4pkt

9 stóp

9 stóp

Wysoki 5pkt

10 stóp

10 stóp

Wybitny 6pkt

 

Siła ramion

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

Zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 3 sek.

Zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 5 sek.

Minimalny 1pkt

Zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

Zawis na wyprostowanych rękach, wytrzymanie 10 sek.

Dostateczny 2pkt

Zawis na jednej ręce, wytrzymanie 3 sek.

Zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby glowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

Dobry 3pkt

Zawis na jednej ręce, wytrzymanie 10 sek.

Zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 10 sek.

Bardzo dobry 4pkt

Zawis na wyprostowanych rękach, podciągnięcie się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymanie 3 sek.

Zawis, podciągnięcie się oburącz, wolne opuszczenie jednej ręki, wytrzymanie 10 sek.

Wysoki 5pkt

Zawis, podciągnięcie się

Zawis, podciągnięcie się

Wybitny 6 pkt

 

Gibkość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

Chwyt oburącz za kostki

Chwyt oburącz za kostki

Minimalny 1pkt

Dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

Dotknięcie palcami obu rąk palców stóp

Dostateczny 2pkt

Dotknięcie palcami obu rąk podłoża

Dotknięcie palcami obu rąk podłoża

Dobry 3pkt

Dotknięcie wszystkimi palcami ( obu rąk) podłoża

Dotknięcie wszystkimi palcami ( obu rąk) podłoża

Bardzo dobry 4pkt

Dotknięci dłońmi podłoża

Dotknięcie dłońmi podłoża

Wysoki 5pkt

Dotknięcie głową kolan

Dotknięcie głową kolan

Wybitny 6pkt

 

Siła mięśni brzucha

 Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

10 sek

30 sek

Minimalny 1pkt

30 sek

1 min.

Dostateczny 2pkt

1 min.

1,5 min

Dobry 3pkt

1,5 min.

2 min.

Bardzo dobry 4pkt

2 min.

3 min.

Wysoki 5pkt

3 min.

4 min.

Wybitny 6pkt

 

Wytrzymałość

Dziewczęta

Chłopcy

Punkty

1 min. 200 m

2 min. 400 m

Minimalny 1pkt

3 min. 500 m

5 min. 1000 m

Dostateczny 2pkt

6 min. 1000 m

10 min. 2000 m

Dobry 3pkt

10 min. 1500 m

15 min. 2500 m

Bardzo dobry 4pkt

15 min. 2000 m

20 min. 3000m

Wysoki 5pkt

20 min. 2500 m

30 min. 4000 m

Wybitny 6pkt

 

Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ćwiczących

Wiek ucznia

Minimalna

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Wysoka

Wybitna

6 lat

5

8

11

14

17

20

7 lat

6

9

12

15

18

22

8 lat

6

10

13

17

21

25

9-10 lat

6

11

15

19

23

27

11-12 lat

6

11

16

20

25

29

13-15 lat

6

12

17

22

27

31

16-18 lat

6

12

18

23

28

33

19-25 lat

6

12

18

24

30

35

 

III. Test Coopera- bieg 12 min.

 • Test powinien być przeprowadzony na bieżni okrężnej- najlepiej 400 m
 • Dla ułatwienia pomiaru należy przy bieżni ustawić chorągiewki co 25-50 m
 • Uczniów należy podzielić na grupy o podobnych zdolnościach kondycyjnych

 

Normy dla dziewcząt (w metrach).

Wiek (lata)

Dop

Dst

Db

Bdb

8

1480

1760

2055

>2055

9

1531

1910

2280

>2280

10

1567

1940

2319

>2319

11

1733

2040

2373

>2373

12

1781

2145

2489

>2489

13

1818

2150

2490

>2490

14

1749

2055

2435

>2435

15

1789

2075

2405

>2405

16

1765

2095

2390

>2390

17

1778

2080

2407

>2407

18

1682

2045

2393

>2393

19

1688

2070

2219

>2219

 

Normy dla chłopców (w metrach).

Wiek (lata)

Dop

Dst

Db

Bdb

8

1652

2036

2441

>2441

9

1807

2184

2639

>2639

10

1822

2243

2682

>2682

11

1866

2279

2704

>2704

12

1968

2405

2788

>2788

13

2029

2472

2863

>2863

14

2114

2562

2926

>2926

15

2167

2605

2937

>2937

16

2205

2651

3041

>3041

17

2239

2681

3017

>3017

18

2331

2700

3086

>3086

19

2199

2742

3162

>3162

 

IV. Próba Harwardzka

            Uczeń wchodzi na stopień (wysokość 46cm dla dziewcząt i 51 cm dla chłopców) w tempie 30 wejść na minutę w ciągu 5 minut. Po zakończeniu próby, badany siedzi, a my wykonujemy mu 3 pomiary tętna w odcinkach 30 sekundowych w następujących odstępach:

 • Od 1` do 1`30`` – wartość A
 • Od 2`do 2`30`` - wartość B
 • Od 3` do 3`30``- wartość C

 

Otrzymane pomiary tętna podstawia się do wzoru;

            Czas pracy w sekundach X 100

Ww =...............................................................

                        2X (A+ B+ C)                      (Ww- wskaźnik wydolności)

 

Punktacja za uzyskany wynik:

 • Do 55pkt- zła kondycja
 • 56-64pkt -słaba kondycja
 • 65-79pkt-przeciętna kondycja
 • 80-89pkt- dobra kondycja
 • powyżej 90pkt-bardzo dobra kondycja