Nawigacja

Wskazówki

       Drodzy uczniowie! W tej zakładce znajdują się  bardzo ważne i ciekawe informacje o zawodach, które w przyszłości będziecie wybierali.

        Znajdziecie tutaj odpowiedź na pytanie – jakie kwalifikacje trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód, jaki jest charakter pracy, warunki pracy i możliwości rozwoju kariery w danym zawodzie.

wybór zawodu.