Nawigacja

IX edycja konkursu

Regulamin konkursu„ Z Syrenką w herbie”

 1. Termin: 22 kwietnia 2016r.
 2. Temat: „Dzielnice Warszawy”
 1. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

 

 1. Wykonać płaską pracę plastyczną –ilustrację  wybranego miejsca w dzielnicy. Format  A3.
 1. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną pod hasłem „ Warto znać tę dzielnicę…” .

 

Prezentacja powinna zawierać:

 • nie więcej niż 10 slajdów,
 • efekty przejścia,
 • animacje,
 • podkład muzyczny,
 • ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,
 • zdjęcia.

 

 1. Zaprezentować samodzielnie napisane opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w wybranej dzielnicy.

 

Tekst zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • 300 – 400 słów,
 • dialog lub/i opis
 • samodzielność i oryginalność ujęcia,
 • bogactwo środków stylistycznych.

 

Opowiadanie podczas finału prezentuje autor.

Prosimy, aby autorem prac w każdej kategorii była jedna osoba.

 1. Wytypować 3-osobową drużynę, która weźmie udział w konkursie wiedzy o dzielnicach Warszawy                      

(wykaz dzielnic zostanie przesłany szkole po otrzymaniu informacji o udziale szkół w konkursie).

Uczestnicy powinni wykazać się:

 • podstawowymi wiadomościami na temat dzielnic stolicy, charakterystycznych dla nich miejsc, instytucji, placów, ulic, pomników,
 • określeniem ich położenia w mieście (na planie Warszawy),
 • umiejętnością rozpoznawania dzielnic oraz wydarzeń z nimi związanych, zarówno historycznych, jak i współczesnych.

 

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie odpowiedzi wraz z decyzją o wyborze dzielnicy, spośród zaproponowanych przez organizatora pocztą elektroniczną mchodurska@wp.pl

Organizatorzy

Harmonogram konkursu „Z Syrenką w herbie”

ETAPY

TERMINY

FORMA

I Zgłoszenie udziału

 i wybór teatru

 

do 15.01.2016

 

zgłoszenie

II Przesłanie przez organizatora zwrotnej informacji  z wykazem dzielnic, które będą tematem konkursu wiedzy

do 18.01.2016r.

wykaz dzielnic

III Dostarczenie imiennej listy uczestników konkursu wiedzy, autorów prezentacji multimedialnej oraz prac konkursowych

do 08.04.2016 r.

prace, płyty C-D lub inne nośniki pamięci

IV Spotkanie jury, wyłonienie zwycięzców w kategorii plastycznej, multimedialnej, literackiej.

do uzgodnienia

 

IV Finał. Prezentacje dotyczące ulic, recytacje wierszy konkurs wiedzy.

29.04.2016r.

teleturniej, prezentacje,

wręczenie nagród