Nawigacja

Nasza biblioteka

        Biblioteka szkolna jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez uczniów. Dzieci mogą tu czytać, uczyć się, odrabiać lekcje, wyszukiwać informacje oraz w inny sposób miło spędzać czas. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.  
                         

        Obecnie księgozbiór wynosi  ponad 12 tysięcy woluminów. W jego skład wchodzą m.in. lektury, książki przygodowe, historyczne, przyrodnicze, bajki, wiersze oraz książki popularnonaukowe. Biblioteka posiada również poradniki metodyczne pomagające nauczycielom w ich codziennej pracy. Wydzielony jest kącik „białych kruków”, czyli książek wydanych przed 1950 rokiem oraz książek w języku angielskim. Ponadto posiadamy filmy.                           

W bibliotece gromadzone są bieżące i archiwalne czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne tworzące Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu. W każdym zainstalowano edukacyjne programy multimedialne: Encyklopedia PWN, Atlas Świata PWN oraz Słowniki PWN (języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny i poprawnej polszczyzny). Stanowiska chronione są przed wyświetlaniem niewłaściwych treści przez program „Opiekun ucznia w Internecie”. Dzięki temu uczniowie mogą bezpiecznie  wyszukiwać informacje potrzebne im zarówno do nauki jak i do poszerzania swoich zainteresowań.


    

           W bibliotece organizowane są konkursy i zajęcia czytelnicze dla uczniów. Staram się, aby uczniowie również włączali się w pracę biblioteki. Wybierani z każdej klasy łącznicy z biblioteką spotykają się co miesiąc na zebraniach, na których m.in. przedstawiają swoje pomysły na ulepszenie pracy i wyglądu biblioteki.