Nawigacja

zasady

"REGULAMIN ŚWIETLICZAKA"

 1. Każde przyjście i wyjście ze świetlicy zgłaszam wychowawcy.
 2. Poza świetlicą przebywam tylko w miejscach, o których poinformowałem wychowawcę.
 3. Po wejściu do świetlicy plecak kładę na regał, po każdych zajęciach sprzątam swoje miejsce pracy.
 4. Podczas odrabiania lekcji zachowuję się cicho, nikomu nie przeszkadzam.
 5. Podczas obiadu nie rozmawiam, staram się jeść ładnie.
 6. W świetlicy jem tylko przy stoliku, nigdy nie żuję gumy.
 7. Nigdy nie biorę cudzych rzeczy bez zgody właściciela. Jeśli znajdę nie swoją rzecz, oddaję ją nauczycielowi.
 8. Na boisku przebywam tylko w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, nie wspinam się na płoty i drzewa, nie rzucam patykami lub kamieniami.
 9. Mogę zaproponować nauczycielowi rodzaj zajęć, w których chcę brać udział.

 

 "REGULAMIN PLACU ZABAW"

 1. Zarządzającym  placem zabaw jest Szkoła Podstawowa Nr 10  im. G. Piramowicza w Warszawie  tel. 0 - 22  823 - 41 - 97.
 2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 14 lat.
 3. Z urządzeń zabawowych dzieci mogą korzystać tylko pod opieką osób dorosłych. 
 4. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. 
 5. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 
 6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Ponadto zabrania się:

a)     gier zespołowych w pobliżu urządzeń zabawowych,

b)      wchodzenia na dach i górne elementy konstrukcji obiektów,

c)     korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

      8. Na teren placu zabaw nie wolno wprowadzać psów, wnosić i spożywać napojów alkoholowych.

    9. Plac należy pozostawić w czystości – śmieci wrzucać do kosza.

 

 Telefony alarmowe:


       POGOTOWIERATUNKOWE 999

     POLICJA 997

     STRAŻ MIEJSKA 986

     STRAŻ POŻARNA 998

     z tel. komórkowego 112