Nawigacja

          W świetlicy szkolnej prowadzone są różne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci. I są to:

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

Zajęcia plastyczne podczas których uczniowie poznają i stosują różne formy i techniki plastyczne, kształtują swoją wrażliwość estetyczną, ekspresję twórczą, rozwijają zdolności bądź je w sobie odkrywają.

Zajęcia muzyczne - muzyka zaprasza uczniów do marszu, biegu oraz przede wszystkim do tańca i śpiewu. Dzieci nie tylko jej słuchają, ale też grają na instrumentach, dobierają muzykę do wierszy oraz ją malują. 

Zajęcia czytelnicze – czytamy głośno bajki, baśnie, legendy, opowiadania i wiersze. Ilustrujemy książki, recytujemy, bawimy się słowem, rymujemy, fantazjujemy. Organizujemy spotkania autorskie z pisarkami książek np. panią Agą Szczepańską, panią Ewą Letki. Od paru lat uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom – czytające szkoły”

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz profilaktyki właściwych zachowań

        Prowadzimy zajęcia, które mają charakter profilaktyczny, wychowawczy i dydaktyczny. Uczą one radzenia sobie w codziennych oraz trudnych sytuacjach. Dzieci poznają sposoby rozwiązywania problemów, przyswajają zasady dobrego obyczaju i kultury osobistej w kontaktach rówieśniczych i relacjach z dorosłymi oraz umiejętności prospołeczne i emocjonalne. 

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej - uczniowie uczą się właściwych zachowań w przypadku zagrożenia życia innej osoby (ocena przytomności, sprawdzenie oddechu, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji). Poznają numery alarmowe, zasady wzywania i udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny

        Podczas sprzyjającej pogody dzieci korzystają ze szkolnego boiska, ogródka i placu zabaw. W tych bardzo atrakcyjnych dla uczniów miejscach nastawiamy się na sport, rekreację, zabawę i wypoczynek. Gdy aura nie sprzyja organizujemy różne gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na korytarzu szkolnym, sali świetlicowej np. zabawy z chustą animacyjną, tenis stołowy, zabawy klockami miękkimi „Radosna szkoła”.

Odrabianie pracy domowej

          W ramach takich zajęć uczniowie nadrabiają zaległości szkolne, odrabiają zadania domowe. Odbywa się to w formie tzw. „cichej pracy” przy nadzorze wychowawcy, który służy pomocą, wyjaśnieniem niezrozumiałych treści oraz sprawdzeniem odrobionych zadań.