Nawigacja

o nas

       

ABC ŚWIETLICY

►Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas I - VIII.

►Czynna jest od godziny 7:00 do 17:30.

►Kontakt  z wychowawcami w godzinach pracy świetlicy:  tel.  517 017 712

►Zajęcia odbywają się w dwóch dużych salach na parterze, w czterech pracowniach klas I - III, sali gimnastyki korekcyjnej oraz przy  sprzyjającej pogodzie na boisku i w ogrodzie szkolnym.

►Zapisu do świetlicy dokonują rodzice (opiekunowie) przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” i złożenie jej u kierownika świetlicy.

►Sale świetlicowe są wyposażone w sprzęt, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, książki.

►Prowadzimy nie tylko zajęcia opiekuńcze, ale także dydaktyczne i wychowawcze stosując metody aktywizujące i uwzględniające zainteresowania, zdolności i potrzeby dzieci oraz oczekiwania ich rodziców.

►Pierwszoklasiści  są pod naszą  szczególnie troskliwą opieką (dla nich przeznaczona jest jedna z sal świetlicowych).

►Każdy uczeń ma możliwość zjedzenia obiadu podczas pobytu w szkole i świetlicy. W czasie posiłków dzieci pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy lub wychowawców klas.

►W trosce o bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci wprowadzono kilka formalnych zabezpieczeń:

- rodzice wyrażają  pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu lub jego odbiór przez starsze rodzeństwo czy inne osoby niebędące prawnymi opiekunami,

 - dzieci udają się na zajęcia zawsze pod opieką nauczyciela,

 - bezpieczeństwu dzieci służy również przestrzeganie ”Regulaminu Świetliczaka”, z którym zapoznajemy  uczniów na początku roku szkolnego i nieustannie do niego wracamy.