Nawigacja

W naszej szkole

Szanowni Państwo informujemy, że uczniowie szkoły zostali objęci programami zdrowotnymi:

► program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza - uczniowie klas II

► program badań przesiewowych słuchu - uczniowie klas I i VI

► program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej - uczniowie klas II

► program w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy  - uczniowie klas IV

► program "Wzrok na 6" - mający na celu przeciwdziałanie wadom wzroku

Opisy programów dostępne są na stronie internetowej Biura Polityki Zdrowotnej