Nawigacja

Witamy w szkole

        Jesteśmy małą, kameralną szkołą, w której każdy uczeń może czuć się bezpiecznie. 

       W pracy realizujemy motto  C. Freineta

 „Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz  nowe horyzonty do zdobycia”.

Staramy się dać uczniom solidne podstawy i możliwości  do wszechstronnego rozwoju.

        Szczególną troską otaczamy dzieci najmłodsze. Uczniowie klas I- III  uczą się i bawią w wydzielonej części szkoły.  Swoje pracownie mają na parterze. Osobno usytuowana jest sala sześciolatków. Przez cały czas pobytu w szkole, dzieci są pod opieką nauczycieli i wychowawców. Większość czasu przebywają w swoich pracowniach, do dyspozycji mają też salę gimnastyczną, gimnastyki korekcyjnej, pracownię komputerową, bibliotekę i świetlicę szkolną. Przy sprzyjającej pogodzie korzystają z terenu rekreacyjnego, boiska i placu zabaw. Szkoła jest zadbana i dobrze wyposażona w pomoce edukacyjne.

         Uczniowie mają możliwość zjedzenia smacznego obiadu w stołówce szkolnej. Obiady gotowane są na miejscu. Klasy młodsze jedzą posiłki o wyznaczonej porze w grupach wiekowych pod opieką nauczycieli.

      Rodzice pracujący mogą zapisać swoje dziecko do świetlicy szkolnej. Świetlica jest czynna w godzinach 7:30 - 17:30.

         We wrześniu nowi uczniowie są diagnozowani pod kątem przygotowania do szkoły. W razie potrzeby zostają objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, terapii pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawczych.  Mogą też rozwijać swoje zainteresowania podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W klasach pierwszych organizowane są zajęcia adaptacyjne i integracyjne, które w łagodny sposób wprowadzają uczniów w życie szkolne.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!