Nawigacja

VIII edycja konkursu

                    Regulamin konkursu„ Z Syrenką w herbie”

 1. Termin: 14 kwietnia 2015r.
 2. Temat: „Muzea Warszawy”
 1. Zadania – każda szkoła biorąca udział w konkursie powinna:

 

 1. Wykonać płaską pracę plastyczną –ilustrację budynku wybranego muzeum. Format  A3.

 

 1. Przygotować 3-minutową prezentację multimedialną pod hasłem „ Warto wybrać się do muzeum…” .

 

Prezentacja powinna zawierać:

 • nie więcej niż 10 slajdów,
 • efekty przejścia,
 • animacje,
 • podkład muzyczny,
 • ciekawe rozmieszczenie opisów, zdjęć i tła,
 • zdjęcia.

 

 1. Zaprezentować samodzielnie napisane sprawozdanie z wycieczki  po wybranym muzeum

 

Tekst zostanie oceniony według następujących kryteriów:

 • rozumienie tematu,
 • zgodność treści z tematem,
 • samodzielność i oryginalność ujęcia,
 • bogactwo środków stylistycznych.

 

Reklamę podczas finału prezentuje autor.

Prosimy, aby autorem prac w każdej kategorii była jedna osoba.

 

 1. Wytypować 3 osobową drużynę, która weźmie udział  w konkursie wiedzy o muzeach Warszawy                     

 

(wykaz muzeów zostanie przekazany szkole po przesłaniu karty zgłoszenia)

Uczestnicy powinni wykazać się:

 • podstawowymi wiadomościami na temat muzeów stolicy, charakterystycznych dla nich eksponatów………
 • określeniem ich położenia w mieście (na planie Warszawy),
 • umiejętnością rozpoznawania najważniejszych muzeów  oraz wydarzeń z nimi związanych, zarówno historycznych, jak i współczesnych.

 

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z decyzją o wyborze teatru, spośród zaproponowanych przez organizatora faxem 823-41-97 lub pocztą elektroniczną sp10warszawa@gazeta.pl

 

Organizatorzy

Harmonogram konkursu „Z Syrenką w herbie”

 

ETAPY                                                           

TERMINY

FORMA

I Zgłoszenie udziału i wybór teatru

do 19.12.2014

karta zgłoszeniowa

II Przesłanie przez organizatora zwrotnej informacji  z wykazem teatrów, które będą tematem konkursu wiedzy

do 10.01.2015r.

wykaz teatrów

III Dostarczenie imiennej listy uczestników konkursu wiedzy, autorów prezentacji multimedialnej oraz prac konkursowych

do 27.03.2015 r.

prace, płyty C-D lub inne nośniki pamięci

IV Spotkanie jury, wyłonienie zwycięzców w kategorii plastycznej, multimedialnej, literackiej.

11.04.2015 r.

 

IV Finał. Prezentacje dotyczące ulic, recytacje wierszy konkurs wiedzy.

14.04.2015r.

teleturniej, prezentacje,

wręczenie nagród