Nawigacja

       Co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Zdobywamy sprawności”. Ma on na celu  kształtowanie właściwych postaw,  zachowań i nawyków uczniów naszej placówki dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki.

Jego zadaniem przede wszystkim jest to, by każdy kończący naszą szkołę uczeń:

  • miał nawyk higienicznego trybu życia, dbania o własny wygląd, zdrowie, zdrowo się odżywiał i unikał wszelkich nałogów;
  • potrafił ocenić i właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia, wiedział do kogo zwrócić się w takiej sytuacji, umiał unikać zagrożeń oraz udzielać pierwszej pomocy;
  • prezentował postawę odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie, był samodzielny i zorganizowany.

    

       Projekt realizowany jest od pierwszej klasy, a jego poszczególne elementy podsumowywane są w ramach modułów – zdobywanych sprawności:

  • „Zdrowo żyję, zdrowo się odżywiam” - klasa III
  • „Bezpieczny w ruchu drogowym”- klasa IV
  • „Mały ratownik” - klasa V

     Uczniowie, którzy biorą udział w poszczególnych modułach i zdają na koniec sprawdzian wiedzy i umiejętności dotyczący realizowanych zagadnień, oprócz nabytych umiejętności, otrzymują znaczek – odznakę.

„ Zdrowo żyję, zdrowo się odżywiam” – to sprawność, podczas zdobywania której uczniowie nabywają nawyki dbałości o swoje zdrowie, poznają,  jak zdrowo się odżywiać oraz uświadamiają sobie, jaki wpływ na zdrowie ma właściwe odżywianie i aktywność fizyczna. Podczas I etapu edukacji dzieci słuchają pogadanek i biorą udział w prezentacjach na temat zdrowego odżywiania. Opracowują i prezentują materiały  dotyczące skutków spożywania posiłków typu „fast food”, chipsy, słodycze. Przygotowują degustacje zdrowych potraw, wspólnie spożywają drugie śniadania, jedzą owoce i warzywa w ramach programu „Owoce i warzywa” oraz piją mleko i wodę. W klasie trzeciej uczniowie w ramach zdobywania sprawności „Zdrowo żyję, zdrowo się odżywiam” podsumowują swoją wiedzę i umiejętności dotyczące tego zagadnienia podczas  biegu sprawnościowego.  Każdy, kto ukończy bieg, otrzymuje sprawność.

Bezpieczny w ruchu drogowym” - sprawność poruszania  się po drogach.  W trakcie zajęć wychowania komunikacyjnego realizowanego w ramach zajęć techniki oraz podczas szkolenia przygotowującego do egzaminu na kartę rowerową uczniowie klas czwartych zdobywają wiedzę na temat: przepisów ruchu drogowego, poznają znaki drogowe, uczą się zasad bezpiecznego poruszania się jako piesi i rowerzyści po drogach i ulicach w mieście i poza nim. W drugim półroczu czwartoklasiści, którzy ukończyli 10 lat, przystępują do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składa się z części teoretycznej- testu oraz z części praktycznej – jazdy na rowerze po wyznaczanym torze. Osoby, które zdadzą obie części egzaminu, otrzymują kartę rowerową oraz sprawność „Bezpieczny w ruchu drogowym” .

Regulamin_uzyskania_karty_rowerowej.doc

„Mały ratownik” – to sprawność dotycząca udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach zdobywania tej sprawności, uczniowie klas piątych doskonalą poznane w klasach młodszych sposoby wzywania pomocy, układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, opatrywania ran oraz resuscytacji. W trakcie roku szkolnego biorą udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Aby zdobyć sprawność „Mały ratownik”, pod koniec roku szkolnego trzeba rozwiązać test i wykazać się umiejętnością prawidłowego wezwania pomocy do poszkodowanego oraz wiedzieć, jakie czynności ratujące życie trzeba wykonać do czasu przyjazdu karetki.

         W ramach projektu, już od pierwszej klasy dzieci uczą się co zrobić, kiedy zaistnieje potrzeba udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod okiem nauczycielek klasa I1 ćwiczy, jak układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak przeprowadzić sztuczne oddychanie u nieprzytomnego.

Galeria zdjęć