Nawigacja

 • Wyniki konkursu

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

  dotyczącej konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp, zgodnie z planowanym  terminem wykonania (XI-XII 2017r.), która swym zakresem obejmie:

  -dostawę paneli fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji oraz pozostałych niezbędnych materiałów instalacyjnych

  -montaż instalacji na dachu budynku na właściwej konstrukcji,

  -uruchomienie instalacji,

  -zgłoszenie instalacji u operatora sieci energetycznej

   

  Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

  Ozebud Sp. z o.o.

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta złożona przez firmę Ozebud Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza- spełnia wszystkie wymagania oraz mieści się w środkach, jakie Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

   dyrekcja SP 10

 • Zima w mieście

  Szanowni Państwo, 

  ,,Zima w Mieście 2018 ’’w Dzielnicy Ochota.

  Zapisy do udziału w Warszawskim Programie  ,,Zima w Mieście 2018’’ ruszają w dniu: 27.11.2017 r. - poniedziałek – od 8.00

  Przyjmowanie kart kwalifikacyjnych trwa do 8.12. 2017 r. lub do wyczerpania miejsc. Po tym okresie następuje kwalifikacja uczestników do Programu na terenie placówek. W miarę wolnych miejsc będą możliwe zapisy do 26.01.2018 r (do końca trwania akcji). Kartę kwalifikacyjną i dzielnicowa kartę uczestnika można pobrać ze strony urzędu oraz ze stron internetowych wszystkich szkół podstawowych w dzielnicy Ochota

  Program zostanie uruchomiony w sześciu placówkach w dniach 15.01 – 26.01.2018 r.

  1. Feryjne Placówki Edukacyjne funkcjonują na terenie szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (lista placówek w załączniku).

  2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.

  3. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:

  - posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Warszawy. Legitymacje szkolne dzieci powinny zabierać ze sobą codziennie do placówki – dzieci korzystają z przejazdów komunikacją miejską bezpłatnie, ale w razie kontroli muszą posiadać przy sobie legitymacje.

  - złożenie u kierownika akcji  prawidłowo wypełnionej karty karta kwalifikacyjnej (w załączniku).

  - uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie za każdy zadeklarowany dzień pobytu.

  5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie prawni dobrowolnie składają dzielnicowa kartę uczestnika (w załączniku)

  6. Uczestnik programu otrzymuje dwa posiłki dziennie.

  7. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły – należy w tym wypadku złożyć u kierownika akcji zaświadczenie o zwolnieniu z opłat podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w ciągu roku szkolnego.

  Wszelkich informacji udzielają kierownicy FPE w placówkach szkolnych oraz koordynator dzielnicowy

  Zbigniew Najbauer tel. (22) 822 28 61, e-mail: znajbauer@um.warszawa.pl.

  Lista_FPE_Zima_2018.docx

  Dzielnicowa_karta_uczestnika_Zima_w_Miescie_2018.docx

  karta_kwalifikacyjna.docx

 • Szanowni Państwo

  informujemy, że z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oswiaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością, dostepny w wesji elektronicznej:

  www,kuratorium.waw.pl

 •           Informujemy, że są wolne miejsca w grupie i zachęcamy do udziału młodzieży w bezpłatnych warsztatach profilaktycznych.

  Grupa spotyka się do końca roku co wtorek o godzinie 17:00 i trwa 2h. Zajęcia odbywają się przy ul Batorego 14, 3 klatka, 1 piętro lok. 66 w Warszawie. 

  Informacja o zajęciach w załączniku

  Istnieje tez możliwość dołączenia do grupy rodziców na zajęciach warsztatowych (rozwijanie umiejętności rodzica) których kolejny termin w cyklu planujemy na połowę grudnia 2017. 

  Plakat_i_ulotka_Profilaktyka_Ochota.pdf


  Pozdrawiam serdecznie
  Robert Smyczyński
  FUNDACJA UNA
  665 830 618

 • SKO w dziesiątce

 • ZAPROSZENIE

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 9

  oraz

  DORADCA ZAWODOWY Bożena Fronczek

  zaprasza

  na indywidualne konsultacje i porady

  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  Spotkania z doradcą odbywają się:

   we wtorki od godz. 14:00 – 19:00

  czwartki od godz. 9:00 – 12:00

  (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty)

   

  UCZNIOWIE I UCZENNICE

  Jeśli macie problem z wyborem szkoły

  Szukacie odpowiedzi co dalej po skończeniu szkoły

  Nie wiecie jaki zawód wybrać w przyszłości

  Chcecie znaleźć odpowiedź na pytania:

  KIM JESTEM?

  Jakie posiadam zasoby i jak mogę je wykorzystać ?

  Jakie są moje mocne strony ?

  Co jest dla mnie ważne?

  Jak odkrywać i rozwijać zainteresowania?Jak budować pewność siebie

  skorzystajcie z porad /konsultacji, spotkajcie się z doradcą zawodowym, który:

  • pomoże znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania,
  • doradzi, wysłucha,
  • razem z Toba opracuje Indywidualny Plan Działania i Indywidulany Profil Osobowościowy,
  • wskaże kierunek kształcenia i kariery zawodowej.

   

  RODZICU

  umów spotkanie, przyprowadź swoje dziecko na spotkanie z doradcą zawodowym:

  • Jeśli nie wiesz jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu
  • Jeśli chcesz poznać możliwości swojego dziecka
  • Jeśli zależy Ci na stabilnej przyszłości Twojego dziecka

   

   

 • KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

 • Zmiana ustroju szkolnego

  Zgodnie z art. 117 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) oraz uchwałą nr XLV/1081/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego informuję,  że od dnia 1 września 2017 r .sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza w Warszawie staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 10 im. Grzegorza Piramowicza w Warszawie.  

  dyrektor szkoły Kamila Izbińska

 • Gazetka uczniów koła dziennikarskiego.

 • „Informacja dla rodziców od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie reformy edukacji”.

 • PROJEKT SOS - RODZINIE

 • Szanowni Państwo

  Na prośbę Politechniki Warszawskiej umieszczamy link projektu edukacyjnego PW Junior

  www.pwjunior.edu.pl

 • Sprawozdanie z badania wody

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przekazuje wykaz działań adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie naszej dzielnicy. Wykaz w załączeniu.

  Dzialania_Razem_z_Ochota_tabela.xls

 • TPD Ochota - dyżur psychologa

 • Szanowni Państwo.

               Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w zbiórce zużytych baterii – akcji organizowanej  przez firmę  „REBA”. Niejednokrotnie, za dużą aktywność w tej zbiórce,  otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne dla szkoły i nagrody dla uczniów. W tym roku otrzymaliśmy podziękowanie od Marszałka Województwa za udział w akcji i wkład w ochronę środowiska naturalnego. Miło nam, że takie działania szkoły są zauważane i doceniane.Jednocześnie informuję, że w szkole trwa nadal akcja zbiórki zużytych baterii. W załączeniu pismo marszałka – pana Adama Struzika.

  podziekowania.pdf

                                Nauczycielka kierująca zbiórką baterii – Grażyna Tokarska

 • Wiadomość dla rodziców uczniów klas pierwszych dotycząca zwrotu kosztów

  uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz”.

              W związku z komunikatem MEN z dnia 17.10.2014 r. w sprawie zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz:

   

  http://naszelementarz.men.gov.pl/zwrot-kosztow-uszkodzonego-podrecznika-nasz-elementarz-na-rachunek-men/ 

  informujemy, że w wyżej wymienionych sytuacjach należy dostarczyć dowód przelania środków  na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej do biblioteki szkolnej.

   

 • Szanowni Państwo

  przedstwiamy „Harmonogram wprowadzania bezpłatnego podręcznika”

  Harmonogram.docx